รพ.ค่ายสุระฯ โคราช เปิดบ้านแถลงข่าวโดยแม่ทัพภาคที่2  เชิญชวนระดมทุนจัด คอนเสิร์ตการกุศล โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

รพ.ค่ายสุระ โคราช เปิดบ้านแถลงข่าวโดยแม่ทัพภาคที่2  เชิญชวนระดมทุนของมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจัด คอนเสิร์ตการกุศล โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

วันที่ 9 ม.ค. 63 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ห้องราชาวดี ชั้น 9  อาคาร.เฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวการจัดจัดงาน Open house โดย ท่าน  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2  นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นาง ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ร่วมแถลงข่าว

  

พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน  การจัดงาน Open house ในวันนี้ เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเกียรติได้รับทราบถึงศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการดูแลรักษาท่านและครอบครัว และเพื่อขอโอกาสให้ท่านได้สนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้แก่ การสนับสนุนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการขยายบริการเฉพาะทางแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่อง กระผมและโรงพยาบาลค่ายสุรนารีขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านผู้มีเกียรติ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเพื่อต่อยอดการบริการทางการแพทย์ เพื่อประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืน

ท่านแม่ทัพกล่าวโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่2 โดยมีภารกิจสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่กำลังพล , ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตลอดถึงจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งในส่วนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี คิดเป็นสัดส่วนแล้วเป็นประชาชนมากกว่ากำลังพลทหารและครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกที่มีผู้ป่วยศรัทธาและไว้วางใจมารับบริการด้านการแพทย์เป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทางโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจึงได้มีแผนในการสร้างอาคารตึกใหม่ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องมีควบคู่กับอาคาร ก็คือเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้จึงได้เชิญชวนภาคเอกชน คหบดี และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ท่านอาจบริจาคเป็นเงินหรือบริจาคในรูปแบบเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อให้มีไว้ใช้บริการให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าว กระผมจึงขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้เห็นถึงความจำเป็นในการสนับสนุน ระดมทุนของมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในครั้งนี้ การบริจาคของท่านจะช่วยให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันและเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่สามารถให้การดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวได้ดี โดยที่ไม่ต้องออกไปรับบริการที่โรงพยาบาลนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมาจะให้ความร่วมมือประสานงานและบูรณาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาของพวกท่านตลอดไป

นายกเหล่ากาชาด กล่าวจังหวัดนครราชสีมาในนาม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของกาชาดจังหวัดนครราชสีมาด้วยดีมาตลอด ได้แก่การออกรับบริจาคโลหิตช่วยเหล่ากาชาดนครราชสีมาโรงพยาบาลได้สนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์รับบริจาคโลหิตและงานด้านสาธารณะสุข อื่นๆของเหล่ากาชาดเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีสุขภาพ ที่ดี มีโลหิต ที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ในกรณีฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจึงเป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในการขอความร่วมมือ จากท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ ในการสนับสนุนการบริจาคเข้ามูลนิธิ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  เพื่อนำไปจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการบริการประชาชนของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบากิจกรรมของเหล่ากาชาดอีกทางหนึ่ง     ต่อจากนั้นท่านแม่ทัพภาคที่2ได้เยี่ยมชมตึกอาคารผู้ป่วยชั้น8โดยได้เดินทางไปห้องพิเศษอีกด้วยแล้วจีงเดินทางกลับ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น