ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอน’ค่าโง่คลองด่าน’

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีสัญญาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน กรณีให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงิน ตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา หลังจากกระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษมีคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่

อ่านรายละเอียดที่นี่ 

คำพิพากษาดังกล่าว ทำให้กรมควบคุมมลพิษ ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับเอกชนเป็นค่าชดเชย หรือที่เรียกกันว่า “ค่าโง่คลองด่าน”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น