X

เปิดประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่นัดแรกปี6 1 เน้นพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หวังให้เมืองเชียงใหม่พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ เน้นรักษาอัตลักษณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ประชาชนสองฝั่งคลองแม่ข่า , กลุ่มชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่ , คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชียงใหม่ , กลุ่มเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม  และประชาชนพลเมืองผู้ใส่ใจเรื่องการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ เพื่อถกแถลงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาคลองแม่ข่า ปัญหาโคมลอย และปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อการดำรงอยู่ของผู้อาศัย ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

นายปวิณ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครือข่ายชุมชนดูแลคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา” โดยประเด็นหลักมีอยู่ 2 ประเด็น คือ ปัญหาน้ำเน่าเสีย และปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีได้สำเร็จ โดยต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ และคนเชียงใหม่จิตอาสาที่มีความประสงค์อยากให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของลำน้ำให้ดีขึ้น พร้อมรักษาคุณค่าแห่งคลองชัยมงคลของการตั้งเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องการแต่งเมืองอู้เมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะการแต่งกายและภาษาที่เป็นเสน่ห์ของตัวเอง เพื่อการเป็นเผยแพร่อัตลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และคงความเป็นล้านนาให้อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ ตลอดจน ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลวัฒนธรรมรากเหง้าของชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยการรักษาเมืองเก่าควบคู่ไปกับการพัฒนา แต่ยังคงความเป็นล้านนาและเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทศพร โชคชัยผล

ทศพร โชคชัยผล

ทำงานข่าวกว่า 20 ปี มีความสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ผ่านประสบการณ์ทำข่าวสายเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล