X
พลเอก หาญ ลีนานนท์

‘พล.อ.หาญ ลีนานนท์’ถึงแก่อนิจกรรม

พลเอกหาญ ลีนานนท์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เจ้าของนโยบาย “ใต้ร่มเย็น” ถึงแก่อนิจกรรม อายุได้ 94 ปี

พลเอกหาญ ลีนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2467 ที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลเป็นบุตรของขุนด่านลีนานนท์ และนางนิตย์ ลีนานนท์  จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก

พลเอกหาญ สมรสกับประภา นัยนานนท์  มีบุตรด้วยกันสองคนชื่อ สุโรจนา ลีนานนท์ และอาชวาคม ลีนานนท์

พลเอกหาญ เมื่อครั้งยังอยู่ในยศพลโท เป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างคำสั่ง 66/2523 อันเป็นนโยบายสำคัญในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ พลตรีชวลิต ยงใจยุทธ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติฯสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

พลเอกหาญ มีชื่อเสียงจากนโยบาย “ใต้ร่มเย็น” ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524-30 กันยายน พ.ศ. 2526

หลังปลดเกษียณแล้ว พลเอกหาญ ได้เข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่เขต 2 และเขต 9 กรุงเทมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2528-29 

ตำแหน่งทางการเมือง พลเอกหาญได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2531

จากนั้นในปีพ.ศ.2531 ได้ย้ายไปสังกัดพรรคประชาชในพื้นที่เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่พรรคจะถูกยุบ และโอนไปสังกัดพรรคชาติไทย

ตำแหน่งการเมืองหลังสุด ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2549

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทศพร โชคชัยผล

ทศพร โชคชัยผล

ทำงานข่าวกว่า 20 ปี มีความสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ผ่านประสบการณ์ทำข่าวสายเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล