X

ผู้ปลูกกระเทียม4อำเภอรวมกลุ่มผลิตระบบGAPลดต้นทุน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับปลูกกระเทียมแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวมกลุ่มจัดการผลิตในระบบคุณภาพ GAP ลดต้นทุนควบคู่เพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้า

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ลงพื้นที่สำรวจสถาณการณ์ผลิตกระเทียม ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกกระเทียมขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยปี 2560 มีพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 50,000-66,000 ไร่  มีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 28,262 ไร่ เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.42% ส่วนใหญ่จะปลูกมากในอำเภอเวียงแหง ฝาง และเชียงดาว โดยจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมีนาคมร้อยละ 65

สำหรับปีนี้สภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็น ปัจจัยเรื่องน้ำที่ใช้ทำการเกษตรมีปริมาณเพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของต้นกระเทียม จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปี 2561  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ 4 อำเภอดังนี้ อ.แม่แตง อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.สะเมิง  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดการผลิตในระบบคุณภาพ GAP ลดต้นทุน  เพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้า โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้การสนับสนุน และได้ประสานเครือข่ายบริษัทเอกชนในการทำการตลาดเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทศพร โชคชัยผล

ทศพร โชคชัยผล

ทำงานข่าวกว่า 20 ปี มีความสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ผ่านประสบการณ์ทำข่าวสายเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล