X
ขอทาน

นำร่อง6จังหวัด”ปลอดขอทาน”

กระทรวงพัฒนาสังคมฯนำร่อง 6 จังหวัดปลอดขอทาน พร้อมอีก 11 จังหวัดประกาศเจตนารมณ์ร่วม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2562 เป็นการติดตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) ผลการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัด ปี 2561

2) ผลการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และ

3) ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดปลอดขอทาน

ในปี 2562 กระทรวง พม. ได้กำหนดให้นโยบายจังหวัดปลอดขอทาน เป็นนโยบายเร่งด่วน (Flagship Project) ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยกำหนดพื้นที่นำร่องจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลำพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย

พร้อมทั้งมีจังหวัดที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขอทานอีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน และหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้มีผู้ทำการขอทานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม การขอทาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ทำการขอทาน ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

“กระทรวง พม. พร้อมขับลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562–2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมผู้แสดงความสามารถอย่างมีศักยภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทศพร โชคชัยผล

ทศพร โชคชัยผล

ทำงานข่าวกว่า 20 ปี มีความสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ผ่านประสบการณ์ทำข่าวสายเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล