มอเตอร์เวย์’นครปฐม-ชะอำ’ ทำได้ไม่เร็วอย่างที่คาด

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)เส้นทางนครปฐม-ชะอำ ยังติดปัญหาเวนคืนที่ดิน เนื่องจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังไม่เห็นด้วย แม้ขณะนี้ขั้นตอนต่างๆที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วนหรือแอ็คชั่นเพลนปี 2560

แต่โครงการนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จากก่อนหน้านี้มีการกำหนดวันประมูลและก่อสร้างเอาไว้แล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

มอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ ระยะทางรวม 119 กม. วงเงินลงทุน 80,600 ล้านบาท เริ่มต้นจากอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผ่านไปยัง จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และสิ้นสุดที่อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์และมีทางบริการในพื้นที่จำเป็น และมีด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบปิดทั้งหมด 9 ด่าน ตลอดแนวเส้นทาง กำหนดให้มีที่พักริมทางทั้งหมด 5 แห่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น