มหาไทยสั่งทุกจังหวัดตรวจเข้ม’พนันบอลโลก’

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดสอดส่องกวดขัน “พนันฟุตบอลโลก 2018” หากพบมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ติดตามการแข่งขันฯ อย่างแพร่หลาย และอาจเกิดการเล่นการพนันการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน

หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ และตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการกระทำดังกล่าว อาจทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ ตามมา

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลดังกล่าว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และแจ้งให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สอดส่อง กวดขัน การกระทำความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 หรือการพนันทายผลกีฬาประเภทอื่น รวมถึงการพนันออนไลน์ หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยด้วย และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพนันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และหากมีประชาชนผู้แจ้งเบาะแสและนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะได้รับสินบนนำจับตามนัยมาตรา 12 (2) และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ด้วย ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1567 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น