X

โครงการร่วมใจแก้จนคนโคราช

ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน หญิงชราสองพี่น้องอายุ 93 ปี และ 83 ปี พร้อม เปิดสายด่วน 1300 โครงการร่วมใจแก้จนคนโคราช  ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้   รับแจ้งช่วยเหลือคนยากไร้

 

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน กรณีของ “หญิงชราสองพี่น้องอายุ 93 ปี กับ 83 ปี อาศัยอยู่ตามลำพังในที่พักซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบุคคลอื่น ในพื้นที่บ้านโนนแต้ หมู่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จากการประสานข้อมูลเบื้องต้นกับนางทรงพร ชานนท์ ประธาน อสม.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว พบว่า ปัจจุบันหญิงชราสองพี่น้อง ได้อาศัยอยู่บนที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ดินของตนเองแต่ขายเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน และเจ้าของคนใหม่ยังให้ความยินยอมและได้ปลูกสร้างบ้านให้อยู่อาศัยบนที่ดินดังกล่าวอยู่ มีลักษณะบ้านใช้เพียงสำหรับอยู่อาศัย ไม่มีห้องน้ำ-ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 800 บาท รวม 1,600 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ต้องยืมเพื่อนบ้านในการซื้อข้าว-กับข้าวอยู่ตลอด

ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือหญิงชราสองพี่น้องดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า ครัวเรือนที่ได้ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในครัวเรือนยากจนที่ปรากฎตามฐานข้อมูลระบบ TPMAP ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,000 บาท ดร.จุรีพร เมฆินไกรลาศ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ อีกทั้งได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ดังนี้

1. เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท รวม 40,000 บาท เพื่อเป็นงบสำหรับสร้างบ้านและห้องสุขา โดยมอบหมายให้ อบต.ลาดบัวขาว เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง

2. ดร.จุรีพร เมฆินไกรลาศ มอบเงินช่วยเหลือตลอดชีวิต เดือนละ 2,000 บาท

3. มอบผู้ดูแลประสานการขอรับบัตรผู้พิการ

4. มอบ อบต.ลาดบัวขาวดูแลเรื่องน้ำประปาสำหรับใช้ในครัวเรือน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นายธีรวัช พงษ์พุทธรักษ์

นายธีรวัช พงษ์พุทธรักษ์

ID Line และเบอร์ โทร. 065 994 8234