X

ยโสธรซ้อมแผนการประสานงานเครือข่ายสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการประสานงานเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดยโสธร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งในส่วนของข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและข่ายวิทยุสื่อสาร
ที่บริเวณวัดบ้านคุยตับเต่า ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการประสานงานเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 2 อุบลราชธานี หรือ กสทช.ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งในส่วนของข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและข่ายวิทยุสื่อสาร ให้ข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆพร้อมประสานงานและรายงานสถานการณ์การสั่งการดำเนินการแก้ไขความเสียหายของระบบสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติให้เครือข่ายเตือนภัยให้มีความพร้อมในการแก้ไขอุปสรรคด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีขบวนการในการประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเหตุ การเตือนภัยและการรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบอย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งหมู่บ้านคุยตับเต่าแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมได้ง่ายเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำชีและมักจะประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมาชิกกู้ชีพกู้ภัย นักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่รวมทั้งประชาชนในเขตชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธงชัย สุณีศรี

ธงชัย สุณีศรี

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 2539