X

ตรวจสินค้าเกษตรก่อนเทศกาลตรุษจีน

ที่จังหวัดยโสธรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกตรวจสอบสินค้าเกษตรภายในตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการบูรณาการออกตรวจสอบสินค้าเกษตร ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสถานที่จำหน่าย ให้ถูกสุขลักษณะ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืช สัตว์ และประมง ที่ต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งด้านการปลอดภัยจากสารตกค้าง จุลินทรีย์ และสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง การบริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดยโสธร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธงชัย สุณีศรี

ธงชัย สุณีศรี

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 2539