ร้อยเอ็ดหวัง”เทสโก้โลตัส”ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผวจ.ร้อยเอ็ดปลื้มเทสโก้โลตัส ขยายสาขาระดับไฮเปอร์มาร์เก็ต สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนประชาชนได้ใช้บริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้เกิดมีรายได้ ในขณะที่ผู้บริหารเทสโก้เผยพร้อมผลักดันสร้างรายได้ทุกด้านทั้งเกษตร แรงงาน ต้นทุนต่ำ เพื่อผู้บริโภคข้าวและผัก เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอโพนทอง พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส และคณะผู้บริหารเทสโก้โลตัส และประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนทองและใกล้เคียงร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
โอกาสหลังเปิดห้างเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง นายบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส และคณะผู้บริหารเทสโก้โลตัส ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมจำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยม ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เออส่งแสริมพัฒนาด้านการศึกษาสำหับเยาวชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทสโก้โลตัส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนในครั้งนี้

สำหรับ เทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง นอกจากจำหน่ายสินค้า ทั่วไป ยังจัดมีบูธ เทสโก้โลตัสประชารัฐ สนองจำหน่ายสินค้าผลิตจากท้องถิ่น ด้านการ จำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นผลผลิตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีบูธจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นผักที่ผลิตจากพื้นที่จากแปลงพืชผัก จากแรงงงานการผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด และจากบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ ให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเทสโก้โลตัส ได้รวบรวมรับซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้จากการเปิดเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง และนอกจกานั้น ยังได้มีการสร้างและการจ้างแรงงาน ในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าทำงานมีรายได้ ในสำนักงานสาขา กว่า 300 อัตราด้วย


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง นับเป็นสาขาในระดับไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจะมีผลนอกจากเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนประชาชนได้ใช้บริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที่แล้ว และมีเป้าประสงค์ในการใช้ผลผลิตในพื้นที่ เข้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้เกิดมีรายได้ เช่นการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ ที่เชื่อมโยงกับภาคองค์กรอื่นเช่นสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นำสินค้าข้าวสารเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของห้างฯ ซึ่งนอกจากจะรับรองผลผลิต ที่ผลิตได้จากเกษตรกรแล้วยังส่งผลด้านการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการจ้างพนักงาน และสร้างงานรองรับตลาดงานในอนาคต โดยต้องไม่มองว่าเป็นการแย่งตลาดการค้า แต่ต้องมองในมุมกลับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาทางเลือกในด้านการบริโภค เพื่อให้ประขาชนมีทางเลือกด้านการบริโภค ที่ดีและปลอดภัยกว่า เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งให้มองในมุมกลับโลกเศรษฐกิจ ที่จะต้องมีการแข่งขันทางตลาด แต่ไม่ได้แย่งตลาด แต่ควรมองในมุมที่เป็นการแข่งขันเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือกทางด้าน การบริโภคทีดีกว่า..อันเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีขึ้นตามมิติการค้าเสรี..ให้ประชาชนมีทางเลือกด้านการบริโภคมากขึ้น

“ยืนยันว่า เราช่วยเหลือทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง นอกจากการปลูกข้าวหอมมะลิแล้ว ยังส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตั้งกลุ่ม ปลูกผักในหลายจังหวัด เช่นร้อยเอ็ด ขอนแก่น รับซื้อ รับซื้อสัปดาละ 3 ตัน โดย ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกษตรจะได้เต็มๆ ผู้บริโภคก็จะได้บริโภคสินค้าคุณภาพที่มีคุณภาพด้านความปลอดภัย ที่ไม่แพง ซึ่งคืออีกด้านหนึ่งผู้บริโภคจะได้รับ ซึ่งวางเป้าหมายว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน 7 สัปดาห์ ก็จะตั้งเป้าซื้อเพิ่มเป็น 12 ตัน/สัปดาห์โดยรับซื้อถึงจุด เพื่อกระจายในทุกสาขาของเทสโก้โลตัสทั้งหมด” นายบุญชัยกล่าว.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น