X

ชาวปราจีนจัดเทศกาลไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชสมุนไพร บ้านดงบัง

ปราจีนบุรี – ชาวปราจีน เอาคนรักต้นไม้ จัดงานเทศกาล“ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง” เปิดถนนให้เลือกซื้อพรรณไม้นานาชนิดในราคาถูก ซึ่งในแต่ละปี สร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ต่ำกว่าปี 300 ล้านบาท พร้อมกับจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดงาน “วันไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง”ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงตำส้มตำ โชว์ลีลา อย่างสนุกสุดมันส์ เพื่อชิงรางวัลในงานนี้ด้วย ทำให้กรรมการตัดสินหนักใจทุกหมู่บ้านส่งเข้าประกวด ทั้งความอร่อยและลีลาในการตำ อย่างสุดเหวี่ยง

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรเป็นหลัก และมีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงเกษตร เป็นการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 1 ,2 ,6 และหมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดใหญ่ ของจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี จึงร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดำเนินการจัดงาน“ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง” ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งลักษณะของการจัดงานเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการส่งเสริม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงาน“ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง” ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ประกวดจัดสวนหย่อม หัวข้อ “สวนแนวคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” การประกวดจัดสวนถาด แข่งขันจัดกระเช้าสมุนไพร แข่งขันบรรจุโมก แข่งขันส้มตำลีลา การจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายผลไม้และสินค้าราคาถูก

ด้านนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านดงบัง กำหนดจัดงานไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กลุ่มชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย

สำหรับ“กลุ่มชุมชนบ้านดงบัง” ตำบลดงขี้เหล็ก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกไม้ประดับสำหรับจำหน่ายให้กับนักจัดสวนและผู้ที่สนใจ ส่วนด้านล่างของพื้นที่ที่ปลูกพรรณไม้ใหญ่ จะปลูกแซมด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบขั้นต้นส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และยาสมุนไพร แหล่งชุมชนบ้านดงบัง จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้และอาชีพ รวมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากหญ้าสู่รากแก้วของจังหวัดปราจีนบุรี ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ เป็นพรรณไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นไม้ขนาดเล็ก อาทิ ต้นโมก หูกระจง ปาล์ม ให้โตเต็มที่จนได้ขนาดของลำต้นตามที่ต้องการ จากนั้นนำมาขุดล้อมเพื่อตัดตอนการเติบโตของต้นไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะนำไปปลูกลงดินประดับสวนให้สวยงาม นักจัดสวนส่วนใหญ่นิยมเลือกสรรนำไปตกแต่งสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม เหมือนดั่งเนรมิตในพริบตาที่จะให้สวนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยพรรณไม้ดอกนานาชนิด ไม้ใบหลากสีสัน ไม้ประดับจากไม้ล้อม-ไม้ใหญ่ ทั้งกลิ่นหอมและทรงสวย นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดปราจีนบุรี ต้องไม่พลาดที่จะเจียดเวลามาเดินเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อมไม้ดัด และเลือกซื้อไปปลูกเพิ่มสีสันให้บ้านหรือโต๊ะทำงานสักต้นสองต้น การเดินทาง จากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้นทางรังสิต-องครักษ์-นครนายก ตามถนนทางหลวงหมายเลข 305 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรไปทางอำเภอประจันคาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282 เปิดบริการทุกวัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"