คณะทูตฯลงพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร ตลอดแนวชายแดน นายกฯเตรียมเปิดด่านฯเขาดินเป็นทางการ 18 พ.ค.นี้

สระแก้ว – คณะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และกระทรวงต่างประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชายแดน ตั้งแต่บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรีและตราด เพื่อศึกษาข้อมูลตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านความมั่นคง เขตแดนและการค้าชายแดน รวมถึงการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟไทย-กัมพูชาด้วย ด้านนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เปิดด่านผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ บ้านเขาดิน จ.สระแก้ว อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พ.ค.นี้

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะและผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อศึกษาพื้นที่ ก่อนจะเดินทางต่อไปที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 43-44 บ้านโนนหมากมุ่น และหลักเขตแดนที่ 46-47 อ.โคกสูง เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ชายแดนในภาพรวม โดยสำรวจพื้นที่ทั้งในมิติด้านความมั่นคง เขตแดนและการค้าชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างบูรณาการ

โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกระทรวงการต่างประเทศและร่วมเดินทางสำรวจในพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่งมีการเข้าพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย สำหรับเตรียมการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา การก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแดนไทย-กัมพูชา เส้นทางรถไฟในกัมพูชาและสถานีรถไฟชั่วคราวปอยเปตในฝั่งกัมพูชา รวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และสะพานข้ามพรมแดนด้วย

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการศึกษาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านโนนหมากมุ่น บริเวณหลักเขตแดนที่ 43 ,พื้นที่บ้านหนองจาน หลักเขตแดนที่ 46-48 และพื้นที่บ้านป่าไร่ใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโอเนียงของฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้ จะลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ซึ่งเป็นด่านผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ แห่งที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า สังคม วัฒนธรรมและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด

ทั้งนี้ มีรายงานแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเตรียมเดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อเป็นประธานร่วมกับตัวแทนประเทศกัมพูชา ในพิธีเปิดด่านผ่านแดนถาวรแห่งที่ 2 จ.สระแก้ว ที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตรงข้ามบ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พ.ค.61 นี้ ภายหลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อยกระดับจากจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นด่านผ่านแดนถาวรไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.61 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเดินทางสำรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ของคณะอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญและกระทรวงการต่างประเทศดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณชายแดนช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ลงมายัง จ.สระแก้ว และเตรียมเดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม, บ้านผักกาด ตรงข้ามบ้านปรม จ.ไพลิน รวมไปถึงศึกษาพื้นที่ใน จ.ตราด บริเวณจุดผ่อนปรนการค้า บ้านท่าเส้น อ.เมือง ตรงข้ามบ้านทมอดา จ.โพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อนำข้อมูลการสำรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งหมด ไปจัดทำแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างบูรณาการต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น