เปิดเมืองอรัญประเทศ เปิดเสน่ห์มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธ์ จ.สระแก้ว

สระแก้ว – งาน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธ์ “สระแก้ว เปิดเมืองอรัญประเทศ เปิดเสน่ห์ 5 ชาติพันธ์” ประจำปี 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและกัมพูชา มาชิม ช็อป “คึกคัก”

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน”มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ” เปิดเมืองอรัญประเทศ เปิดเสน่ห์ ๕ ชาติพันธ์” ที่บริเวณมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน (โรงเจ) อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีรองกงสุลกัมพูชาประจำจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ นายนฤพล สังเกต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วในอดีตมีการอพยพของผู้คนหลากหลายชนเผ่ามาตั้งถิ่นฐานโดยเฉพาะอำเภออรัญประเทศ เป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีวิถีชุมชนที่หลากหลายถึง 5 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาว ,ญ้อ,จีน,เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งแต่ละชนเผ่ายังดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมของตนเองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ อาหารเวียดนาม เช่น เฝอ หรือชุดแต่งกายประจำชาติ ชุดอ๋าวหญ๋าย ,อาหารกัมพูชา เช่น อาม็อกเตรียม ปร็อฮกทอด หรือ ปลาร้าทอด หรือศิลปะการแสดงกันตรึม,ภาษาช่องกุ่ม หรือ ลาวเวียงจันทน์ผสมโคราช, ชุมชนค้าขายของชาวจีน และชาวไทญ้อ หรือ ลาวเวียงจันทน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจัดจำหน่ายอาหารจาก 5 ชุมชน 5 ชาติพันธุ์ และของดีจังหวัดสระแก้ว การแสดงจากชุมชน 5 ชาติพันธุ์ กิจกรรมแสดงจากเยาวชนจังหวัดสระแก้ว และกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร 5 ชาติพันธ์ โดยผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ที่ลานหน้ามูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน (โรงเจ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

——————————

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น