ไทย-เขมร หารือหลังด่านเขาดินมีผลทางกฎหมายเป็นแดนถาวรแห่งใหม่ เตรียมเชิญนายกฯเปิดเป็นทางการกลางเดือน พ.ค.นี้

สระแก้ว – ฝ่ายไทย-กัมพูชา ประชุมหารือร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ว่าฯ สระแก้ว ระบุจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินเป็นด่านผ่านแดนถาวรแห่งใหม่แล้วตั้งแต่ 15 มี.ค.หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา แก้ปัญหาแรงงานลักลอบและค้ามนุษย์ เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรี เปิดด่านอย่างเป็นทางการกลางเดือน พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายไทย และ นายงวน รัตนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประธานฝ่ายกัมพูชา ได้ร่วมประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ศาลากลางจังหวัดพระตะบอง เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ของทั้ง 2 จังหวัด อาทิ นายภูสิต สมจิตต์ ,นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางจิระวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

ทั้งนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวในที่ประชุมภายหลังแนะนำตัวว่า เป็นโอกาสแรกที่ได้เดินทางมาเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดต่อกัน ราษฎรไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ร่วมมือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะมากระทบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา และการเดินทางมาพระตะบองเพื่อชี้แจงตอบข้อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของทั้งสองจังหวัด เพื่อประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองจังหวัด รวมทั้งเพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน เป็นจุดผ่านแดนถาวรด้วย

นายพรพจน์ กล่าวอีกว่า ประเด็นข้อหารือที่ 1 เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขณะนี้ขบวนการในการประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ของไทย ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้วและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมแล้ว พร้อมเสนอให้วันที่ 30 มี.ค.61 ขอให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองจังหวัดได้เข้าไปปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน โดยตนจะเดินทางมาตรวจความพร้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเวลา 06.00 น.พร้อมทั้งเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองมาตรวจการปฏิบัติงานร่วมกัน

“จังหวัดสระแก้ว จะเรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน ซึ่งอำเภอคลองหาด คาดว่า จะเปิดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-18-19 พ.ค.61 ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องการเดินทางเข้าเมืองของแรงงานกัมพูชา ให้ใช้บัตรผ่านแดนหรือบอร์ดเดอร์พาส เข้ามาขอรับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับสิทธ์ต่าง ๆ คือ สามารถทำงานด้วยความสบายใจทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการและแรงงานกัมพูชา ได้รับความคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับคนงานไทย หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานสามารถร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ รวมทั้งได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ มีหลักประกันสุขภาพและป้องกันปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปทำงานโดยมิชอบและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย ” ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมดังกล่าวและหารือร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.61 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ทั้งสองจังหวัดได้เข้าตรวจความพร้อม และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้เข้าไปปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนแล้ว สำหรับชาวไทยและกัมพูชา จะสามารถเดินทางข้ามแดนได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับด่านผ่านแดนถาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ด้วยเช่นกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น