ดำนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

ปราจีนบุรี – โรงเรียนจัดโครงการดำนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่เช่าและจัดซื้อพื้นที่ทำนาหาข้าว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงอาหารนักเรียน เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติเกษตรพอเพียงในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวัลภล ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการดำนาอินทรีย์ กิจกรรมดำนาการศึกษาและเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปฏิบัติเกษตรพอเพียงในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ความเป็นมาของโครงการโดยนักเรียนมัธยมต้นไม่น้อยกว่าปีละ 160 คน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ทำให้ปี 52 สถานศึกษาและโรงเรียน จึงเช่าพื้นที่ทำนาหาข้าวเลี้ยงนักเรียน ปี 53 ซื้อที่นา 3.5 ไร่และจัดกิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำนาปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา หมู ไก่นำผลผลิตแปรรูปเป็นอาหารนักเรียนมีอาหารกลางวัน เพียงพอทั้งโรงเรียน ปี 58 ซื้อที่นาเพิ่มเป็น 7 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

 

ทั้งนี้ นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ ผอ.โรงเรียนเขาไม้แก้ว ได้ร่วมบริจาคที่ดินจำนวน 450 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 9 ไร่ ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีอาหารกลางวันทุกคน ทุกวันเพียงพอ ต่อยอดเป็นวัฒนธรรม การลงแขกดำนาเกี่ยวข้าววัฒนธรรมชุมชนพึ่งตนเอง วัฒนธรรมบุญคูณลาน ส่งเสริมภูมิปัญญาการกิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชุมชน นักเรียนมีความรู้ ในกิจกรรมของทุกปีจะมีผู้ปกครองนักเรียนมาลงแขกดำนาช่วยโรงเรียน และในปีจะมีองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุกปีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปีนี้ ธกส.มอบเงินสนับสนุนห้าหมื่นบาท พร้อมทั้งให้นายอำเภอให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมาร่วมกิจกรรม(นักเรียน)ทุกชั้นมาศึกษาดูกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ไถและคราดนา ถอนกล้า และดำนาอย่างสนุกสนานมีการเปิดเพลิงเต้นรำไปด้วย

—————————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น