ท้องถิ่นจับมือสาธารณสุขป้องกันโรคไข้เลือดออกตลอดเดือน ก.ค.-ส.ค.62 พร้อมกันทั่วประเทศ

สระแก้ว – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจับมือสาธารณสุข ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.62 พร้อมกันทั่วประเทศ

นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ภายหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระบาดวิทยาของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอของโรคไข้เลือดออก และมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี 2562 โดยได้จัดทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเรียบร้อยแล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 94,291 ราย เดือนกรกฎาคม มีผู้ป่วยมากที่สุด 113,414 ราย พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน 170 อำเภอ ใน 58 จังหวัด

 

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การเตรียมการความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการรณรงค์จิตอาสาปราบยุงลาย ประกอบด้วย กำหนดให้ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2562 สัปดาห์ละครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้อำเภอแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาปราบยุง รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในศาสนสถานตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล สัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 เช่นกัน

—————————–

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น