X

เปิดผังที่ราชพัสดุ ตชด.12-ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพฯ ถูกขีดเส้นเอื้อกลุ่มใหญ่ฮุบป่าเฉลิมพระเกียรติ..!!

สระแก้ว – กรณีปัญหาที่ดินและป่าอนุรักษ์ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันเป็นป่าสมบูรณ์และป่าชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจากการตรวจสอบต้นทางพบถูกประกาศให้เป็นที่ราชพัสดุ หลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปดูแล จนมีกลุ่มทุนใหญ่และผู้ครอบครองธุรกิจในพื้นที่ จ.สระแก้ว เล็งเห็นผลประโยชน์มหาศาล จึงนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวผนวกเข้ากับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว โดยให้เหตุผลว่า เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และไม่ได้รายงานปัญหาการคัดค้านของ ตชด.และชาวในพื้นที่ให้จังหวัดและส่วนกลางทราบข้อมูล

โดยจากการตรวจสอบประวัติที่ราชพัสดุ แปลง สก.175 ที่ตั้งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 พบว่า เมื่อปี พ.ศ.2502 กก.ตชด.12 ได้ขอกันพื้นที่ว่างเปล่าในเขตป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จำนวน 2,500 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วย เดิมมีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอรัญประเทศ และใช้เป็นพื้นที่ฝึกการรบในป่า, สนามยิงปืน และได้ถูกนำขึ้นเป็นที่ราชพัสดุในปี พ.ศ.2516 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 2,500 ไร่ จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้ตัดถนนสายอรัญฯ-บ้านป่าไร่ จึงทำให้พื้นที่ถูกแบ่งเป็น 2 แปลงคือ 1.แปลง สก.175 ที่ตั้ง กก.ตชด.12 ปัจจุบัน และ 2.แปลง สก.322 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองร้อย ตชด.126

ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินล่าสุด ซึ่งมีการขีดพื้นที่สีม่วงในเขตป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ซึ่งอยู่ในเขต ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตัดพื้นที่เป็นสามเหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2538 กก.ตชด.12 ได้นำพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่พักอาศัยของค้างคาวแม่ไก่ จัดทำและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์ฯ ทุก ๆ ปี และเนื่องจากพื้นที่ป่าในที่ราชพัสดุเดิม ประชาชนได้เข้าไปตัดไม้ไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ฟืนหรือเผาถ่าน แต่หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเห็นว่า ป่าไม้และความหลากหลายของประเทศลดน้อยลง จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันดูแลรักษาป่าทั้งผืนร่วมกัน ทาง กก.ตชด.12 จึงได้ห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าอีก และช่วยกันปลูกป่าเสริมในบางแห่งตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเรื่อยมาเกือบทุก ๆ ปี

กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2557 กก.ตชด.12 ได้เล็งเห็นว่า ป่าไม้ในพื้นที่กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง มีพืชชั้นกลาง พืชชั้นล่าง พืชมีหัวใต้ดิน พืชอาหาร และพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยังพบว่า มีสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น อีเห็น ไก่ป่า กระรอกกระแต บ่าง ค้างคาวแม่ไก่ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด แย้ นกชนิดต่าง ๆ จึงเห็นควรขยายพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ไร่ โดยนำขึ้นทูลเกล้าฯ และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงมาตรวจพื้นที่แล้ว

ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องเป็นประจำเกือบทุกปี

แต่ปรากฏว่า ปีนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่ราชพัสดุแปลง สก.175 และ สก.322 รวมกัน จำนวน 1,365 ไร่ เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยรับฟังเฉพาะรายงานของหน่วยงานบางหน่วย ซึ่งระบุว่า พื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งขัดกับความเป็นจริงชัดเจน ส่งผลให้สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ประมาณ 20 คนได้ทำหนังสือ พร้อมรายชื่อประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ฯ และตำบลใกล้เคียงกว่า 1,000 คน เข้ายื่นต่อ พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ ผกก.ตชด.12 เพื่อคัดค้านและทำหนังสือฎีกาในช่วงที่นายภัครธรณ์ เทียนไชย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาระยะหนึ่ง แต่การแก้ไขปัญหากลับถูกปกปิดเงียบ

แฟ้มภาพ/ สภาองค์กรชุมชนฯ และประชาชน ยื่นหนังสือต่อ กก.ตชด.12 ไม่เห็นด้วยที่จะนำป่าไม้ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง กก.ตชด.12 ดูแลใช้ประโยชน์ ไปเป็นพื้นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปี 2558

ขณะนั้นสภาองค์กรชุมชนฯ และประชาชน ไม่เห็นด้วยที่จะนำป่าไม้ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง กก.ตชด.12 ดูแลใช้ประโยชน์ ไปเป็นพื้นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้แห่งเดียวที่อยู่คู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ กก.ตชด.12 ยังได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปเก็บพวกผักหวานป่า, เห็ดชนิดต่าง ๆ ได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยต้องไม่ทำความเสียหายให้กับผืนป่าและห้ามล่าสัตว์

ภายหลังสภาองค์กรชุมชนฯ ได้ดำเนินการถวายฎีกาต่อสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งต่อมาสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ส่งผู้แทนมาเยี่ยมดูพื้นที่ และได้แนะนำว่า ให้เร่งดำเนินการพัฒนาใช้ประโยชน์จากป่า อย่าให้ป่าหยุดนิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 กก.ตชด.12 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฯ โดยการจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรังรอบพื้นที่ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อความสะดวกในการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ ป้องกันไฟป่า และความสะดวกสำหรับเด็ก เยาวชน ลูกเสือ-เนตรนารี ประชาชนทั่วไปที่มาเข้าค่ายอบรม ใช้เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้ยั่งยืน

ปัจจุบัน พื้นที่ป่าซึ่ง กก.ตชด.12 ดูแลฝั่งขวา ถูกนำไปก่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วจำนวน 600 ไร่ โดยมีกลุ่มทุนใหญ่ในจังหวัดสระแก้ว เข้าประมูลป่าทั้งแปลงในราคาเพียง 2 ล้านบาทเท่านั้น ล่าสุด มีการขีดเส้นและเปลี่ยนสีผังเมืองใหม่ ภายหลังมีการประกาศให้พื้นที่ ต.ป่าไร่ เป็นเขตอุตสาหกรรม(สีม่วง) ในแปลงที่ดินของ กก.ตชด.12 เดิม แปลง สก.322 และ ขีดเส้นเพิ่ม แบ่งป่าสมบูรณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นพื้นที่สีม่วงอีกแปลง จากที่ดินแปลง สก.175 เนื้อที่ 1,100 ไร่ ที่ตั้ง กก.ตชด.12 เนื้อที่ประมาณ 500 กว่าไร่ เพื่อดำเนินการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว โดยกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มเดิมเตรียมเข้าประมูลป่าทั้งแปลงในราคาใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้วโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณี กอ.รมน.จากส่วนกลาง ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเก็บข้อมูล ภายหลังได้รับการร้องเรียน โดยให้มีการชี้แจงที่มาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าว ซึ่งล่าสุด วานนี้ (12 มี.ค.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าหารือปัญหานี้อีก ซึ่งสิ่งที่น่าตกใจที่สุด คือ มีบุคคลบางกลุ่ม บางหน่วย กำลังถูกครอบงำ ทั้งที่ข้อมูลพื้นที่บ่งชี้ชัดเจนว่า เป็นป่าไม้แห่งเดียวที่อยู่คู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งช่วยให้พื้นที่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สมควรอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับปล่อยให้มีความพยายามเข้าไปทำลายป่า โดยไม่ฟังเสียงใด ๆ จากชุมชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"