X

ทสม.สระแก้ว สร้างเครือข่ายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างศูนย์เรียนรู้ใน รร.และชุมชนลดโลกร้อน

สระแก้ว – ทสม.สระแก้ว สร้างเครือข่ายร่วมกลุ่มสร้างความร่วมมือด้านการปรับตัวการลดและสร้างขีดความสามารถ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ให้แต่ละอำเภอ ไปจัดกิจกรรมถ่ายทอดสร้างศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเพื่อช่วยลดโลกร้อนในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ศานิตย์นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีนายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือด้านการปรับตัวการลดและการสร้างขีดความสามารถ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม.และศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 9 อำเภอ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ นายสัญญา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมัก และการเลี้ยงไส้เดือน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ให้แต่ละอำเภอ เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดต่อกับผู้ที่สนใจในชุมชน เพื่อทำกิจกรรมช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายศรีวิกรณ์ พรหมภักดี ประธาน ทสม.อำเภอวังสมบูรณ์ เตรียมนำโครงดังกล่าวมาดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนวังศรีทอง ม.2 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว อาทิ โครงการถังขยะหอม , โครงการเลี้ยงไส้เดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะเปียก ขยะอินทรีย์ในโรงเรียนต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยมีแผนแม่บทรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2593 ซึ่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกร่างแผนแม่บท เมื่อปี 2556 และได้ทำการปรับแก้ร่างจนเป็นร่างฉบับปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ ครั้งที่ 2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้เห็นชอบต่อร่างแผนแม่บท      ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายหลักของโลกปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทุกประเทศและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ และความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาครวมทั้งอาเซียนที่จะแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน

—————————-

ข่าว-ภาพโดย/กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"