นำร่องพัฒนาทางหลวง ‘กรุงเทพ-ด่านอรัญฯ’ เป็นทางพิเศษระหว่างเมือง

สระแก้ว – เดินหน้าสร้างการรับรู้โครงการนำร่องการพัฒนาทางหลวงสายหลักให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยจะนำร่อง 2 สาย กรุงเทพ-สระแก้ว และ นครสวรรค์ -พิษณุโลก ให้เป็นทางพิเศษระหว่างเมือง โดยทางหลวงเดิมสายหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว สาย M71 จะเริ่มตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก – สระแก้ว ถึงด่านอรัญประเทศ ระยะทาง 204 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม ให้สามารถรองรับขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 60 คน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนแม่บทและแผนดำเนินงานการพัฒนาเส้นทางหลวงสายเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และแผนดำเนินการขึ้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงได้ศึกษาและได้จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ที่มีจำนวน 21 สายทาง ระหว่างทางรวมทั้งสิ้น 6,112 กิโลเมตร และต้องใช้เงินลงทุนการพัฒนาด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะค่าเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับนโยบายให้พิจารณาพัฒนาทางหลวงเดิมที่มีศักยภาพและมีแนวเส้นทางใกล้เคียงกับเส้นทางตามแผนแม่บท เพื่อพัฒนาให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดภาระด้านการเวนคืนดังกล่าว และเพื่อให้สามารถก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ ซึ่งจะทำให้ลดงบประมาณค่าก้อสร้างได้เป็นจำนวนมากนั้น สนข.ได้จัดทำกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของโครงการนำร่องฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยเริ่มในเส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก และ กรุงเทพ-สระแก้ว จึงได้จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ไปยังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผล และสรุปผลในการนำไปพัฒนาโครงการอย่างเหมาะสม ซึ่งทางหลวงเดิมสายหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว คือ M71 จากถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก – สระแก้ว มายังด่านอรัญประเทศ ระยะทางรวม 204 กิโลเมตร

——————————–

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น