X

2 โรงพยาบาลในสระแก้ว คว้ารางวัลประกวดแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์

สระแก้ว – โรงพยาบาลวังน้ำเย็นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลในโครงการประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยได้จัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยมีหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 86 แห่ง ซึ่งมีหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดสระแก้ว 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ได้รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด ได้รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยเงินรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสังกัดของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสาธารณสุขชุมชน

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขอชื่นชมหน่วยบริการสุขภาพและเครือข่าย อสม.ทั้ง 2 แห่ง ที่ได้รับรางวัล สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยบริการสุขภาพได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมกระบวนการทำงานสาธารณสุขชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปปรับใช้ในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล รวมทั้งยังสามารถควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วและทันถ่วงที เพื่อระบบสาธารณสุขมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

นางสาววโรชา อินทะเนตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวังน้ำเย็น กล่าวว่า ทาง รพ.ได้นำแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชน ทำให้การจัดการข้อมูลสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ สามารถเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้การดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางรพ.ได้นำแอปฯอสม.ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ เช่น การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ อสม. เพื่อนำไปควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับ อสม.ในการส่งข้อมูลและรูปถ่ายสภาพบ้านผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้าน

นายธนศักดิ์ หอมกลิ่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด กล่าวว่า รพ.สต.นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับเครือข่าย อสม. ทำให้ อสม.เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ทั้งการแจ้งโรคระบาดและข้อมูลเรื่องสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันประชุม ทำให้การควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ได้ทันถ่วงที

ทางด้าน นายโชติวัฒน์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais”เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเอไอเอส ได้เห็นความสำคัญของหน่วยบริการสุขภาพ ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ที่ทำงานร่วมกับ อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาในพื้นที่ เอไอเอส จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล “แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการสุขภาพและอสม. นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อก้าวสู่ อสม. 4.0 ต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"