X

สระแก้วเปิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา

สระแก้ว – เปิดชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในสถานศึกษา โดยจังหวัดสระแก้วพิจารณาคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ของจังหวัดสระแก้ว โดยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีสมาชิกในชมรมทั้งสิ้น 600 คน และมีกิจกรรมในชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม อาทิเช่น ศิลปะคันฉ่อง เป็นต้น โดยหลังจากพิธีเปิดได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ Startup Club ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว การบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาของชมรมและการให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสระแก้ว

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมแทนการเน้นภาคการผลิตสินค้า คือ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้


ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางสำคัญที่ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน การสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเด็กและผลักดันให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรเหล่านี้ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียน โดยการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ในสถานศึกษาทุกจังหวัด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างการตระหนักรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กนักเรียนจนสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

—————————
ภาพโดย /สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"