“ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ” สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมชาวนาสระแก้ว..!!

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชาวนาตำบลเขาสามสิบ จ.สระแก้ว ขอขมาและขอบคุณแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าว ด้วยขบวนแห่ที่ตกแต่งด้วยรวงข้าว 13 ขบวน โดยเชื่อว่า จะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวให้คงอยู่สืบไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามสิบและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ จะร่วมกันทำพิธีกรรมเรียกขวัญข้าวหลังการเก็บเกี่ยว จนเป็นที่มาขอการขอขมาและขอบคุณแม่โพสพ หรือเทพีแห่งข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า พิธีดังกล่าวเป็นประเพณีโบราณ ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว เป็นขบวนแห่ที่ตกแต่งด้วยรวงข้าวทั้ง 13 ขบวน พร้อมด้วยการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การประกวดตกแต่งขบวนรถแห่ การประกวดศิลปะการรำพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การออกร้านแสดงสินค้าพื้นบ้าน นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การประกวดพันธุ์ข้าว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ การประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ จึงเป็นการบูชาพระแม่โพสพ ที่หล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวทุกคน ซึ่งจะร่วมกันกระทำพิธีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ด้วยการทำบายศรีสู่ขวัญข้าว ซึ่งจะทำก่อนนำข้าวเปลือกเก็บใส่ยุ้งข้าวหรือเรียกว่า เปิดยุ้ง หรือก่อนการนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสารเพื่อหุงรับประทานหรือซื้อขายกัน อย่างไรก็ตาม ชาวนาจะนำข้าวที่นวดเสร็จแล้วมากองรวมกัน หรือนำรวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อประดับกองข้าวต่อหน้ารูปปั้นพระแม่โพสพอย่างสวยงามด้วย

————————————

ภาพโดย / นายสุชีวิน  ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น