“คลองพระสะทึง” ได้รับคัดเลือกเป็นคลองต้นแบบ จ.สระแก้ว

สระแก้ว – คัดเลือกคลองพระสะทึงเป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการพัฒนาคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีมีอำเภอต่าง ๆ ส่งคลองในพื้นที่เข้าประกวดจำนวน 7 แห่ง 7 อปท. ได้แก่ อ.วัฒนานคร อบต.ผักขะ คลองพรหมโหด, อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง คลองทมฝาง ,อ.คลองหาด อบต.เบจขร คลองน้ำคำ ,อ.วังสมบูรณ์ อบต.วังใหม่ คลองพระสะทึง ,อ.เขาเฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ คลองพระสะทึง หรือ ธารน้ำไหลบ้านนา อบต.หนองหว้า คลองขุนศรี, อ.เมือง อบต.โคกปี่ฆ้อง บึงไหล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมีมติให้ คัดเลือกคลองพระสะทึงเป็นคลองต้นแบบ ได้แก่ อบต.วังใหม่ และ อบต.เขาฉกรรจ์ และมีมติให้คลองอื่น ๆ ได้พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายณัฏฐชัย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดนโยบายสำคัญเรื่องการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงามและเรื่องการรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 จัดได้จัดโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย เป็นคลองธรรมชาติหรือตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสถานที่ศูนย์กลางการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เป็นแหล่งน้ำเดิมที่สามารถพัฒนายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสำคัญและยินดีเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ

——————————

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น