สั่ง ตม.เข้มคนต่างด้าวเข้า-ออกประเทศ หลังสั่งย้าย 7 จนท.

สระแก้ว – ผบก.ตม.3 ลงพื้นที่สระแก้ว หลัง จนท.ถูกสั่งย้ายด่วน 7 นาย กรณีกัมพูชาอิสลามออกนอกประเทศผ่านด่านคลองลึก เพื่อลงใต้ไปฝึกการต่อสู้ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการ ตม.จว.สระแก้ว ณ.จุดผ่านแดนฯบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายหลังเจ้าหน้าที่ ตม.ถูกสั่งย้ายด่วน 7 นาย กรณีกัมพูชาอิสลามออกนอกประเทศผ่านด่านคลองลึก เพื่อลงใต้ไปฝึกการต่อสู้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, พ.ต.ท.เรืองเดช ธรรมนันท์ รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, พ.ต.ท.หญิง อัญชรี แฉล้มรักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ร่วมประชุมข้าราชการตำรวจกำชับการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.จิรเดช พุฒินาทพัฒน์ สว.ตม.จว.สระแก้ว และ ร.ต.อ.หญิง อรุชา ศรีลาศักดิ์ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว ร้อยเวรต่างชาติขาเข้า เรียกแถวประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ให้เข้มงวดและใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจหนังสือเดินทาง โดยให้ยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการกรอกแบบ ตม.6 ต้องมีรายละเอียดที่พัก วัตถุประสงค์ ชื่อ สกุล รายละเอียดให้ครบถ้วน

“ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือ ตม.จว.สระแก้ว ที่ 0029.43(3)/- ลงวันที่ 7 ก.พ.62 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดนคนต่างด้าวที่มีการเดินทางเข้าออกในลักษณะ in-out หรือ visa run ให้ตรวจสอบข้อมูลและพฤติกรรมอื่นประกอบโดยละเอียด ให้ยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ โดยให้เป็นไปตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0027.171/2075 ลง 25 มิ.ย. 57 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด” สว.ตม.สระแก้ว กล่าวและว่า

ทางผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ขอทาน แรงงาน กลุ่มสัญชาติกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือมีข้อมูลน่าเชื่อว่าจะเดินทางไปพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล โดยให้มีการลงข้อมูลในระบบ PIBICS ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของการตรวจหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะการบันทึกภาพถ่าย หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้แจ้งร้อยเวร สารวัตร ทราบทันที

—————————–

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น