X

อุบัติเหตุสระแก้วสูงขึ้น มูลนิธิกู้ภัย-การแพทย์ฉุกเฉิน ติด 1 ใน 4 จังหวัดดีเด่น

สระแก้ว – ถอดบทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบอุบัติเหตุแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนมูลนิธิกู้ภัย-การแพทย์ฉุกเฉิน จ.สระแก้ว ติดอันดับ 1 ใน 4 จังหวัดดีเด่น เข้าชิงรางวัล EMS Award 2018

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาศาสตร์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจากตัวเลขสถิติแล้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดทำโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาจากการทำงานของหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึงอีกในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า สามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมีเป้าหมายการลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอาการบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 ร้อยละ 10 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการสัมมนาถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนเป็น 5 กลุ่ม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ,ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย, ด้านยานพาหนะปลอดภัย , ด้านการใช้รถใช้ถนน , ด้านการตรวจสอบหลังเกิดเหตุ โดยมีการระดมสมองวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อจัดทำคู่มือและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

ส่วนที่ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์พัฒนพงษ์ ประชาสันติกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมินจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 (EMS Award 2018) ได้เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายก อบต.ทัพราช ,นายก อบต.คลองหินปูน ประธานมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจากทุกโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

โดย นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนและเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้กำลังมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุจราจร อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สารเคมี และความรุนแรงตามแนวชายแดน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนการดำเนินยุทธศาสตร์การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2561-2564 ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน ,พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายไร้รอยต่อ ทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และระหว่างประเทศ ร่วมทั้งขยายเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมพื้นที่ ,การสื่อสารสาธารณะและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน และยกระดับการเตรียมความพร้อมตอบโต้สาธารณภัย

โดยปัจจุบัน จ.สระแก้ว มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ ในการทำงาน 9 อำเภอ แบ่งเป็น 3 เครือข่าย ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี อปท.ขึ้นทะเบียนการแพทย์ฉุกเฉินแล้วร้อยละ 95.45 โดย อปท.ในอำเภอตาพระยาและอำเภอวังสมบูรณ์ ขึ้นทะเบียนครบร้อยละ 100 มีมูลนิธิกู้ภัย 4 แห่ง สมาชิก 1,074 คน มีหน่วยปฏิบัติการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 98 หน่วย นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยังได้สนับสนุนรถพยาบาลและเครื่องมือจำเป็นต่างๆ เช่น เครืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 105 เครื่อง แล้วยังเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน EMS Rally เพื่อฝึกทักษะการกู้ชีพเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังจัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งจังหวัด (ครู ก. EMR 40 ชั่วโมง) อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้ว ถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองคาย จังหวัดตรัง และจังหวัดปัตตานี ที่มีผลงานเด่นด้านกู้ภัยและด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทางคณะกรรมการฯ จึงลงพื้นที่มาดูผลงานจริงในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 หรือ EMS Award 2018

——————————–

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"