X

สระแก้วจัดงานคนพิการสากล เสริมพลังอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค

()

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล เสริมพลังคนพิการ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระแก้ว โดยมีนักศึกษาวิชาทหารคอยให้บริการเคลื่อนย้ายผู้พิการที่มาร่วมงาน และ ภายในงานได้มีการให้บริการด้านต่าง ๆ ของผู้พิการ เช่น บริการซ่อมรถเข็นผู้พิการ การบริการด้านการนวด การเลี้ยงอาหารกลางวัน จับสลากมอบของรางวัลและกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ

ทางด้าน นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และเหล่ากาชาด บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมให้การสนับสนุนมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมของคนพิการและคนปกติทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการพิการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมพร้อมที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการประกอบอาชีพและมีงานทำ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว

นายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในสังคม โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยึดถือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

—————————–
ขอบคุณภาพ/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"