สระแก้วสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นมิติศาสนารับวันปีใหม่ 2562

สระแก้ว – ผู้ว่าฯสระแก้ว พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า โดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมิติศาสนา

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมมงคลให้แก่ชีวิตที่จะเริ่มในปีใหม่นี้ เพื่อให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยยึดหลักประหยัดเรียบง่าย สามารถปฏิบัติกันได้ทั้งครอบครัว น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญและมั่นคงทั้งต่อตนเองและครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป

นอกจากนั้น ช่วงเช้าวันที่ 1 ม.ค.62 ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งรับปีใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตรรับปีใหม่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมิติศาสนา เป็นการสร้างเสริมมงคลให้แก่ชีวิตที่จะเริ่มในปีใหม่นี้ มีความเจริญและมั่นคงทั้งต่อตนเองและครอบครัว และการตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฎิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชนเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติเพราะทำให้เป็นผู้มีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผุ้ทรงคุณธรรม เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น