X

อบรมหลักสูตร จิตอาสา อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันไฟป่า จ.สระแก้ว 

สระแก้ว – รอง ผวจ.สระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จำเป็นต้องมีการสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะเวโล โฮเทล  อ.อรัญประเทศ  นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมี นายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว (ผอ.ทสจ.สระแก้ว) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  เกษตรจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วม


นายเชาวเนตร เผยว่า ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุม ถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ รวมถึงการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร


ซึ่งจากปัญหาไฟป่า ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ เป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่าล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อเก็บหาของป่า จุดไฟเพื่อการปศุสัตว์ เผาเพื่อการล่าสัตว์ หรือเผาเพื่อการบุกรุก  ยึดถือครอบครองพื้นที่ และการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผล ให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม ดังนั้นเพื่อให้การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการนี้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในด้านวิชาการ และทฤษฎีต่าง ๆ  อาทิ ความรู้เรื่องไฟป่า การจัดทำแผนจัดการไฟป่า นิเวศวิทยาและการฟื้นฟูป่า  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการ องค์กร และเครือข่ายภาคประชาชนได้ รวมทั้งจำเป็นที่จะต้องมีการสร้าง และขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่าได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


——————————-

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"