X

เปิดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการและมาตรฐานการตลาด Online และ Offline

สระแก้ว – อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เปิดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาด Online และ Offline

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมบ้านสวนปัณ รีสอร์ท ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เปิดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Work shop) ด้านการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 ราย


นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำ “โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)” ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์ความรู้เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรฐานรากให้มีความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน


การอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาบรรยายให้ความรู้หลักสูตร  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตลาดในรูปแบบ Online และ Offline การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนและการจัดทำแผนธุรกิจ


——————————-
ภาพโดย/ปชส.สระแก้ว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"