X

จ.สระแก้ว พัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้วพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา (บ้านหนองปรือ – บ้านตะโบกวิน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงแหนแดงเพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (บ้านหนองปรือ – บ้านตะโบกวิน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดยเป็นการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงแหนแดง เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดสระแก้ว  พมจ.สระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลผ่านศึก ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 คือ การเข้าอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน แบ่งเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผ่านศึก และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ รุ่นที่ 2 เป็นการเข้าอบรมและศึกษาดูงานอีก จำนวน 20 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมาลัยและประชาชนในพื้นที่บ้านตะโบกริน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบอนเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ได้มีศักยภาพในตนเองสามารถร่วมกันแก้ปัญหาขจัดความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้นำองค์กรและประชาชนในท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย – กัมพูซา ให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการตนเอง รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักการพัฒนาชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพออยู่ พอกิน และ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีและความเข้มแข็งของราษฎรหมู่บ้านคู่ขนานอย่างยั่งยืน ระหว่างไทย-กัมพูชา ให้ประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


————————
ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"