X

ผลักดันผ้าย้อมสีธรรมชาติพื้นถิ่น เป็น SOFT POWER สระแก้ว

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้วถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้วและ MOU เครือข่ายการทำงานการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสระแก้ว สอดรับกับนโยบายของประเทศไทยในเรื่อง SOFT POWER กับอาชีพของคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้วและได้ดำเนินการ MOU เครือข่ายการทำงานย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสระแก้ว เพื่อการพัฒนาการย้อมผ้าสีธรรมชาติในจังหวัดสระแก้ว รวม 12 ฝ่าย แบ่งเป็น 4 หน่วยงานราชการและกลุ่มชุมชนที่ทอผ้าซึ่งได้มีการระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว สอดรับกับนโยบายของประเทศไทยในเรื่อง SOFT POWER กับอาชีพของคนในชุมชน


ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ใบมะขามป้อม ใบแก้ว ใบมะม่วง ใบชมพู่เพชรคลองหาด ใบสัก ใบสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบนนทรี(อะราง) ใบปีป(กาสะลอง) เปลือกมะพร้าวอ่อน ฝักเพกา ฝักคูนอ่อน ใบยูคาฯ ใบหูกวาง และใบกระโดน นำมาทดสอบการย้อมสีธรรมชาติ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ สำหรับโครงการจัดการความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อจัดการความองค์ความรู้สีย้อมธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว สร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสระแก้วจากสีย้อมธรรมชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติ


นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว และการดำเนินการ MOU เครือข่ายการทำงานการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นโอกาสตีของจังหวัดสระแก้ว ได้ทั้ง 4 หน่วยงานราชการและกลุ่มชุมชนที่ทอผ้า มาทำงานร่วมกันในการพัฒนาผ้าจากสีย้อมธรรมชาติให้จังหวัดสระแก้ว ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผ้าจากสีธรรมชาติ ให้ได้ความเป็นอัตลักษณ์ การสร้างเรื่อง ราว (STORY) ที่มาของพืชพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งยังมีการดำเนินการ MOUเครือข่ายการทำงานการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสระแก้ว ให้สอดรับกับนโยบายของประเทศไทยในเรื่อง SOFT POWER กับอาชีพของคนในชุมชนให้มีความน่าสนใจ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนจากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ช่วยกันพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


————————
ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"