X

เอาผิดผู้ปกครอง!! ผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงนามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ สั่งเอาผิดพ่อแม่เด็กที่กระทำความผิดด้วย 

สระแก้ว – ผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงนามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ สั่งเอาผิดพ่อแม่เด็กที่กระทำความผิดด้วย และควบคุมไม่ให้เด็กออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม – ตี 5 พร้อมกำหนดมาตรการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง มาตรการแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการดำเนินการต่อเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ของจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 8 ก.พ.67 เพื่อเป็นการควบคุม กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการดำเนินการต่อเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเป็นการระงับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมของเด็กและเยาวชน มิให้เกิดการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญและละเมิดต่อความสงบเรียบร้อย ของสังคม และขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี


ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้วดังกล่าว ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 24 มาตรา 39 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ขอให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้ง พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครอง เข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร เกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หากไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด และอาจจะมีความผิดตามมาตรา 26(3)


ส่วน ข้อ 3 ขอความร่วมมือบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ควบคุมกำกับดูแล มิให้เด็กกระทำการที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดต่อกฎหมาย และออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และ ข้อ 3 ในกรณีที่พบเห็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ หรือพบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด มีพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ดำเนินการตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด


—————————–
ภาพ/แฟ้มภาพ คดี 5 เยาวชนลูกตำรวจ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"
C:7) -->