X

ปราจีนบุรี เร่งผลักดันโขลงช้างป่ากว่า 100 ตัว กลับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 

ปราจีนบุรี – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเร่งผลักดันโขลงช้างป่ากว่า 100 ตัว กลับพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานความคืบหน้า จากกรณีที่มีเหตุการณ์ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ป่าราบต่ำผืนสุดท้ายของไทย เขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สระแก้ว,จ.จันทบุรี,จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี จำนวนมากกว่า 100 ตัว ยกโขลงออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้ามาในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน มาไกลข้ามถิ่นที่อยู่เดิม ซึ่งเป็นไร่อ้อย บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้  ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ,นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย นางสาวภัทริน ภู่มณี นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังท่าช้าง นายธนุวัฒน์ เมืองจันทร์ ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี นายวัชรธรรม พรมสามสี กำนันตำบลท่าช้าง และ นายแอ็ด ตะเภาพงษ์ ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง ร.อ.รชฎฯ ได้ให้กำลังใจชุมชนและเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาและผลักดันช้างป่าให้กลับคืนสู่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา


นายธนานนท์ โสภิตชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี เป็นประธาน และร่วมประชุม กับ สนง.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ร่วมประชุมหารือ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับพื้นที่ เพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการในการผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยเป็นการบูรณาการสนธิกำลังร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง เป็นสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี จำนวน 100 คน สำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จำนวน 100 คน และจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างจำนวน  50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน ในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ให้กลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้มีการรายงานผลเป็นประจำทุกวัน ออกปฏิบัติงานในทันทีอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะสำเร็จ มีนายทันติกร พวงสกุล นักวิชาการกรมป่าไม้ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างฤาไน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ


อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะประกอบด้วย นางมาละนี จินดารัตน์ หน.สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี พ.อ.ธนเดช แม่นปืน ผู้แทน กอ.รมน.จ.ปจ.1 นายเอก วงศ์จินดา ผู้แทน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชุดผลักดันช้างป่าตำบลเขาไม้แก้ว และตำบลวังท่าช้าง โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี นายประยูร สมโภชน์ นายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวัชรธรรม พรมสามสี กำนันตำบลเขาไม้แก้ว นายสมภพ ปราตรัย กำนันตำบลวังท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 , 11 ต.เขาไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ที่ 11,4 ต.วังท่าช้าง และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ให้การต้อนรับคณะ

พร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินการผลักดันช้างออกจากพื้นที่    สาธิตการใช้โดรนติดตามช้างป่าในพื้นที่    และนำคณะตรวจดูพื้นที่    ที่มีช้างป่าเข้ามาทำลายผลิตผลทางการเกษตรของประชาชน  ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณไร่อ้อย บ้านคลองตามั่น หมู่ที่ 8 ต.เขาไม้แก้ว จุดที่ 2 บริเวณไร่อ้อยบ้านวังกวาง หมู่ที่ 11 ต.วังท่าช้าง  จุดที่ 3 บริเวณสวนมันสำปะหลัง บ้านวังกวาง หมู่ที่ 11 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ล่าสุดเวลา 01.30 น. วันนี้ (7 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ หัวค่ำ ( 6 ธ.ค.) จรดกลางดึกนี้ (7ธ.ค.) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 150 คน ได้ปล่อยแถว ผลักดันโขลงช้างป่า แม้ดึกดื่นยังอยู่ในพื้นที่  พร้อมกำลังชุดผลักดันช้าง ทั้งนี้ เหตุที่ต้องทำงานกลางคืนจรดดึกนี้ เนื่องจากเป็นช่วงช้างหากิน กลางวันแดดร้อนช้างจะพักผ่อนไม่หากิน จะอยู่กับที่ หากโดนรบกวนจะเกิดความโกรธ  อาจแสดงอาการดุร้าย จะเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่จึงทำงานกลางคืนจนค่อนรุ่ง แล้วค่อยเริ่มผลักดันกันต่อในช่วงเย็นพรุ่งนี้ ( 8 ธ.ค.) ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะผลักดันช้างเข้าป่าอ่างฤาไนจนครบทุกตัว

อย่างไรก็ตาม สำหรับโขลงช้างป่า ยังคงอยู่ในเขามะก่องตลอดคืนนี้ ได้ผลักดันกลับถิ่น แต่ได้รับแจ้งว่า พบมีโขลงช้างป่า รวมจำนวนมากกว่า 60 ตัว ที่ข้ามฝั่งมาจากห้วยกระโดด อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  มุ่งหน้ายกโขลงเข้ามาหน้าเขามะก่อง ฝั่ง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต เพื่อข้ามฝั่งเข้ามาหากิน  มุ่งหน้าต่อไป เข้ามาพื้นที่ป่าสะเดา ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เท่ากับยิ่งผลักดันกลับคืนถิ่นเดิมแปดริ้ว แต่กลับเพิ่มประชากรช้างป่าเข้ามาเพิ่มขึ้นอีก

————————
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"