X

ไทย-กัมพูชา ส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย 

สระแก้ว – กรมการพัฒนาชุมชนสานสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานส่งมอบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีที่ 3 โดยมี นายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวต้อนรับ และ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวขอบคุณคณะทำงานไทย

นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ และ ผช.ดร ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว และผู้บริหารฝ่ายอาณาจักรกัมพูชา นายเจีย เซงอาน ปลัดจังหวัดบันเตียเมียนเจย นายเซา วา หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันเตียเมียนเจย นายซวน โซ๊ะวันดา และนางแอก โซว๊ะเพียรัต รองหัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันเตียเมียนเจย เข้าร่วมกิจกรรม และมีการปลูกผัก ที่แปลงผักสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา  ปลูกต้น ร่วมกัน อีกด้วย


โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในตนเอง ให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหา ขจัดความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการตนเอง รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักการพัฒนาชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพออยู่ พอกิน และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชาวกัมพูชา


สำหรับกิจกรรมมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้า การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการรักษาสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม ทำให้มีความสัมพันธ์ต่อกันมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการประสานการดำเนินงานทำให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ทางด้าน นายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างอาชีพทางเลือกและรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรบ้านตะโบกวินต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้นำและชาวบ้านตะโบกวิน จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นสถานที่เชื่อมความสามัคคี และสามารถนำองค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

————————-
ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"