X

ม.บูรพาจับมือหอการค้าสระแก้ว พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่

สระแก้ว – ม.บูรพาจับมือหอการค้าสระแก้ว พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลาวิลล่า โรงแรมลาวิลล่า บูทิค โฮเทล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นโดยมี นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว รศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก YPC (Young public and private collaboration) จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีส่วนในการ เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและ ยกระดับขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งในส่วนที่อยู่ในภาคราชการและในภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชา สังคมและองค์กรชุมชน ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ นานาชาติ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมใน การส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคง

ทั้งนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า บุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกทั้งภาครัฐและเอกชน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคของภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก EEC กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ จำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มกำลังคนในการขับเคลื่อน แผนพัฒนาจังหวัดทั้งในส่วนที่อยู่ระบบราชการ และภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนแผนของจังหวัดในภาคตะวันออกให้ตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันจากหลาย หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ในการผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก YPC (Young public and private collaboration) จังหวัดสระแก้ว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2566 ผู้เข้าอบรมทั้งภาครับและเอกชน จำนวน 40 คน ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัด การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ แนวทางความร่วมมือรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคนรุ่นใหม่

—————————-
ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"