X

นักการเมือง จ.สระแก้ว เกาะกระแสวัน อสม.แห่งชาติ แบ่งสายลงพื้นที่่หาเสียงขอคะแนนคึกคัก

สระแก้ว – หลังยุบสภาบรรดานักการเมือง จ.สระแก้ว เกาะกระแสวัน อสม.แห่งชาติ ลงพื้นที่่หาเสียงขอคะแนนหลายพื้นที่ ทีม”เทียนทอง”แบ่งสายกันลงพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้ว 26 มี.ค.66 และเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.66 นี้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง อดีตนายก อบจ.สระแก้ว เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แห่งชาติ อำเภอเมืองสระแก้ว แทน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว, นายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอ และทีม อสม.เมืองสระแก้ว คณะผู้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 ไม่รู้มาก่อน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ทำความดี มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองสระแก้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 1,516 คน ครอบคลุมพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ซึ่งทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนในฐานะภาคประชาชนและเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อการดำเนินงานระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่น ในการดำเนินงานและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดงานดังกล่าว และกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุนชมรม อสม.อำเภอเมืองสระแก้ว และกองทุน พชอ.เมืองสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองสระแก้ว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว มาร่วมงานประมาณทั้งสิ้น 500 คน โดยหลังเปิดงาน นางขวัญเรือน ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตร และประดับเข็ม พร้อมมอบโล่ห์และสิ่งของให้กับ อสม.ดีเด่น ก่อนเข้าพูดคุยพบกับ อสม.ที่มาร่วมงาน

โดย นางขวัญเรือน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สระแก้ว เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตนตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลาย ที่ได้อุทิศตน ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสม่ำเสมอตลอดมา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น”วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นั้น นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความแออัดและการพึ่งพาโรงพยาบาล และพึ่งตนเองมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

“ทั้งนี้ อสม.นับได้ว่าเป็นหมอคนที่ 1 ในพื้นที่ ที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยท่านทั้งหลาย อันเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ มีจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้ตนเอง ครอบครัว ตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนตลอดไป จึงขอฝากงานสำคัญนี้ ไว้กับพี่น้อง อสม. ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละตลอดมา และขออวยพรให้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงที่วางไว้ทุกประการ”

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แห่งชาติ อำเภอเมืองสระแก้วแล้ว นางขวัญเรือนและทีมงานเป็นตัวแทนมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.แล้ว ได้เดินทางกลับ กระทั่งเวลา 11.30 น.ระหว่างที่ทีม อสม.อำเภอเมืองได้พูดคุยเรื่องการทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้มีนายฐานิสร์ เทียนทอง ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว ลูกชายของนางขวัญเรือนฯ ได้เดินทางมาภายในงาน พร้อมกับถือโอกาสจับไมค์พูดคุยนโยบายของตนเอง พร้อมหาเสียงเพื่อขอคะแนนเสียงช่วงเวลาหนึ่งด้วย สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.นี้ด้วย ส่วนทีมหาเสียงของ นางดรุณี พูนประสิทธิ์ หรือ สจ.เปิ้ล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย ได้ส่งตัวแทนมาแจกโบว์ชัวร์ และสติกเกอร์นโยบายพรรค ภายในงานด้วยเช่นกัน เนื่องจากใกล้วันเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.66 นี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้ไปร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ,ตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมใกล้เคียงกัน หลังจากนั้น ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน หลังจาก น.ส.ตรีนุช พร้อมทีมงานเสร็จภารกิจ ได้ไปแวะเดินพบปะชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของอยู่ในช่วงเย็นที่ตลาดนัดคลองถม อ.วังน้ำเย็น โดยเดินยกมือไหว้ทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดช่วงเวลาหนึ่งก่อนเดินทางกลับ

ขณะเดียวกัน บรรยากาศงานวัน อสม.แห่งชาติ ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันนี้ (23 มี.ค.66) โดย นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปร่วมงานด้วย ก็มีนักการเมืองระดับชาติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พื้นที่ อ.ตาพระยา, โคกสูง ,อรัญประเทศ ,วัฒนานคร (เฉพาะ ต.แซร์ออ และ ต.ช่องกุ่ม) เดินทางมาร่วมกิจกรรมเช่นกัน อาทิ ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ นายสุรศักดิ์ ชิงณวรรณ์ ,พรรครวมไทยสร้างชาติ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา และ พรรคเพื่อไทย นายสรวงค์ เทียนทอง เดินทางมาร่วมกิจกรรมและหาเสียงขอคะแนนเสียงด้วย

—————————–
ข่าว-ภาพโดย/เด่นชัย วิสุทธิ์วุฒิพงษ์, สมศักดิ์ ปัญญาศัย ทีมข่าวสระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"