X

มอบปริญญาชีวิตนักเรียนจบโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 จ.สระแก้ว

สระแก้ว – พิธีมอบอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับปริญญาชีวิตของนักเรียน ที่จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบใบปริญญาชีวิต ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเฉพาะ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563-2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พร้อมด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีคับคั่งด้วยความปลื้มปิติ

นายวันชัย กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน มีมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น ให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม” ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5- 7 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5 – 7 ทั้งหมดจำนวน 103 คน ทั้งนี้ ก็เพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงาน

————————–

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"