X

เปิดโครงการ“เสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ.สระแก้ว

สระแก้ว – เปิดโครงการ“เสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมการทำตลาดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าโดยให้ผู้ประกอบการ SMEs เรียนรู้การทำตลาดยุคใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ จากการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการ“เสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีคลังจังหวัดสระแก้วและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม และรายย่อย ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 60 คน ที่โรงแรม ลาวิลล่า บูทิค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล คลังจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการทำตลาดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าโดยให้ผู้ประกอบการ SMEs เรียนรู้การทำตลาดยุคใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ จากการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจในอนาคตเพื่อให้การประกอบธุรกิจเติบโตได้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการสร้างความเจริญเติบโตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองชายแดนแห่งความสุข และมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสระแก้ว และวิทยากรจากสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดสระแก้ว

ทางด้าน นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMES ผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งมาตรการทางด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และการให้ความช่วยเหลือทางการคลัง เนื่องจาก SMEs เป็นหน่วยธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในพื้นที่ การที่ SME มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และของจังหวัด หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีองค์ความรู้ในการทำตลาดแบบออนไลน์ สามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาต่อยอดการประกอบธุรกิจได้ในระยะยาว และมีเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ

————————–
ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"