X

คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อนใจบ้านคลองมะละกอ ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ ปี 2565 จ.สระแก้ว

สระแก้ว – คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565 กลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อนใจบ้านคลองมะละกอ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต ประกวดในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2565 นำโดย นางสาววรนุช สีแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองและคณะลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ของกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อใจบ้านคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต ประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อใจเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ในปี 2563 ผลิตผักและผลไม้ จำหน่ายให้กับครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในรูปแบบของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อีกทั้งจำหน่ายผลผลิตพืชผักให้กับผู้สนใจผ่านทางตลาดสีเขียว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตลาดเมืองแก้ว และมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม ลูกค้า VIP และมีบริการส่งถึงบ้าน ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)

โดยกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อนใจบ้านคลองมะละกอ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 30 ราย มี นายยุทธพงษ์ ตนวิทย์ เป็นประธานกลุ่ม มีพื้นที่การผลิตประมาณ 51.5 ไร่ มีโรงเรือนปลูกผักรวม 35 โรงเรือน สามารถผลิตผักได้ตลอดปี มีการวางระบบน้ำหยดในโรงเรือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการและปฏิบัติติดูแลสามารถควบคุมโรค แมลง และลดความสูญเสียของผลผลิตในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้การนำระบบ HandySense ช่วยในกระบวนการเพาะปลูกพืช ประกอบด้วย เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นดิน อุณหภูมิอากาศ และวัดแสง โดยการติดตั้งเซนเซอร์เข้ากับระบบน้าในโรงเรือน สามารถควบคุมการให้น้าได้ตามปริมาณที่ต้องการ และกำหนดการให้น้าได้ตามความชื้นดิน

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการทรัพยากรภายในกลุ่ม มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิตผักตลอดปี โดยมีการให้น้ำตามความต้องการของพืชผักที่ปลูก วางแผนการให้น้ำ วางระบบน้ำ ทำดินปลูกเอง ทำให้ผู้ปริโภคมั่นใจได้ว่าดินที่ใช้ปลูกพืชปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนที่เป็นสารเคมี ปลูกพืชหมุนเวียนตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล ไม่ใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยน้ำหมักแทน โดยกำจัดโรคและแมลงด้วยวิธีชีววิธี วิธีกล แทนการใช้สารเคมี

————————-
ข่าว-ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"