X

สศช.เปิดรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

สระแก้ว – สศช.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเดอะเวโลโฮเทลแอนด์บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มแทร็ค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนและสถาบันการศึกษา กิจกรรมติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA ) มีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม กิจกรรมมีการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว 5 ปี การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ระยะเวลาประชุม 2 วัน 21-22 มิ.ย.

ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดแผนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผลักดันกลไกขับเคลื่อน SEA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการติดตามและประเมินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาและประเมินทางเลือกการพัฒนา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น จัดลำดับความสำคัญของทางเลือกการพัฒนา และกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว นำมาตรการเพื่อความยั่งยืนไปบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ.2566–2570

ทางด้าน นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า บทบาทของจังหวัดสระแก้ว ที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ คือ แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภาคอีสานและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงไทยกัมพูชาและเวียดนาม มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจสระแก้ว การประชุมวันนี้ ทุกความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์เพื่อให้ ศสช.ได้สรุปแนวทาวขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันในการมีบทบาทนำไปพูดคุยกับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลต่อการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ต่อไป

————————–
ข่าว-ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"