X

ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วม 3 จังหวัดชายแดน เพื่อเปิดด่านชายแดน 2 ประเทศ กลางเดือน ธ.ค.นี้

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและ ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ประชุมร่วมกัน 3 จังหวัด ชายแดน เพื่อเปิดด่านชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ภายในวันที่ 15 หรือ 16 ธ.ค.64 นี้

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 25 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายไทย และนายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และนายซก รู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ได้ประชุมหารือข้อราชการร่วมกันในการกำหนดมาตรการอนุญาตให้ชาวกัมพูชา เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุป โดยขอให้มีการเปิดด่านชายแดน จ.สระแก้ว – จ.บันเตียเมียนเจย ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ บ้านคลองลึก–ปอยเปต อ.อรัญประเทศ , บ้านเขาดิน–บ้าน กม.13 อ.คลองหาด และจุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง คือ บ้านหนองปรือ–อ.มาลัย อ.อรัญประเทศ และบ้านตาพระยา–บ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา

ทั้งนี้ ยังเสนอให้ชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานด้านการเกษตร ตัดอ้อย ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้นายจ้างมารับแรงงานชาวกัมพูชาที่ชายแดนโดยให้กักตัวในไร่อ้อย พร้อมกับทำงานตัดอ้อยไปด้วย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานไปพื้นที่อื่น ถ้าหากจะเคลื่อนย้ายจะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ฝ่ายกัมพูชาขอให้เข้ามาได้ประมาณวันละ 6,000 คน แต่ฝ่ายไทยให้เข้ามาได้วันละ ประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้น ยังต้องการให้ชาวกัมพูชาสามารถนำรถเข็นบรรทุกสินค้าเข้ามาในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ด้วย

นอกจากนั้น การประชุมยังได้เสนอให้ชาวกัมพูชาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด เช่น ต้องผ่านการฉีดวัคซีน ,การตรวจ ATK หาเชื้อโควิด ถ้าหากพบว่า ติดเชื้อจะไม่ให้เข้าประทศไทย ,ต้องทำประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ โดยให้สาธารณสุข จ.สระแก้ว ดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ครอบคลุมถึง 70% และให้ทำแผนเผชิญเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกจากการเปิดประเทศ, เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 หรือ COVID Free Setting ให้กับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้คณะกรรมการการค้าชายแดนปรับมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ SOP (Standard Operation Procedure) ภายใต้การควบคุมและป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด กรณีการเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำผลประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชาของ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 มาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน จากนั้นฝ่ายไทย จะนำข้อมูลเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่ และฝ่ายกัมพูชา จะนำเสนอให้รัฐบาลกัมพูชา พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า จะเปิดชายแดน ภายในวันที่ 15 หรือ 16 ธ.ค.64

————————–

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"