X

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงงานเขตอุตสาหกรรมปราจีนบุรี เข้ามาสระแก้วเพิ่มต่อเนื่อง

สระแก้ว – จ.สระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 91 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อในจังหวัดจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน พบติดเชื้อเพิ่มเชื่อมจากพนักงานโรงงานใน 2 บริษัทเดิมและเริ่มมีมาจากโรงงานใหม่ สู่คนในครอบครัว ส่วนที่โรงอาหาร รพร.สระแก้ว ติดเชื้อขยายวงไปสู่ 2 ครอบครัวของผู้จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม คลัสเตอร์ใหม่ผู้ไปร่วมงานสังสรรค์วันเกิดบ้านหาดสำราญ อ.โคกสูง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย , อีกคลัสเตอร์ขนส่งเชือกฟาง อ.วังสมบูรณ์ ขยายวงที่สี่ไปสู่ครอบครัวเพื่อนบ้าน ขณะที่ อบต.ตาหลังใน เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิดฯ สร้างความมั่นใจให้ชุมชน

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (27 กันยายน 2564) มีผู้ป่วยยืนยัน 91 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 82 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 5 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย รักษาหายแล้ว 128 ราย กำลังรักษา 1,987 ราย อาการหนัก 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย รายที่ 67 ของจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลจากการตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ในเรือนจำ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดที่อำเภออรัญประเทศ 38 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 29 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 7 ราย อำเภอโคกสูง 3 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 2 ราย อำเภอคลองหาด 2 ราย และอำเภอตาพระยา 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,108 ราย รักษาหายสะสม 11,560 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย

โดยสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ววันนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งใน 4 คลัสเตอร์เก่า 1 คลัสเตอร์ใหม่ รวมทั้งกรณีการติดเชื้อใหม่ใน 7 อำเภอ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ผู้ที่ไปทำงานโรงงานเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พบติดเชื้อรวมทั้งหมด 20 ราย (พนักงาน 8 ราย และร่วมบ้านพนักงาน 12 ราย) เชื่อมโยงจาก 2 บริษัทเดิมได้แก่ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำนวน 8 ราย และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) จำนวน 2 ราย และเป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะนี้เริ่มพบผู้ติดเชื้อจากบริษัทอื่นๆ เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานและคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว โดยในวันนี้พบการติดเชื้อมาจาก 5 บริษัท ได้แก่ โรงงานเย็บผ้า กบินทร์บุรี จำนวน 3 ราย ,บริษัท พี เอ็ม ฟู๊ด จำนวน 2 ราย ,บริษัท มอร์เอ็กเซลล่า วีเนียร์ส ตำบลบ่อทอง จำนวน 3 ราย ,บริษัท ฮาบิโร จำกัด จำนวน 1 ราย และบริษัท แคนนอน จำกัด 1 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ที่ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น ยังคงพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ขนส่งเชือกฟาง ถุงพลาสติก ต่อเนื่องเป็นวงที่สามเป็นร่วมบ้านของเพื่อนบ้าน 6 ราย (สะสม 24 ราย) ทั้งนี้ ต้นเหตุของการพบเชื้อจากการเดินทางไปส่งของต่างจังหวัดแล้วติดเชื้อมา เช่นเดียวกับคลัสเตอร์เกษตรกรเลี้ยงโคนมวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ พบคนในครอบครัวของผู้ที่เดินทางไปตลาดบ้านเขาดินแล้วสัมผัสเชื้อมาสู่ร้านเจ้าของและลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน หลังจากแวะกินก๋วยเตี๋ยว ในวันนี้มีคนในครอบครัวของคนที่เดินทางไปติดเชื้อ 3 ราย (สะสม 12 ราย) สำหรับคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกรณีการพบเชื้อจากผู้ที่ร่วมวงสังสรรค์ถูกหวยมาจัดงานวันเกิด ที่บ้านหาดสำราญ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง ที่ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากการไปร่วมงานวันเกิดอีก 4 ราย กระจายไปที่อำเภอโคกสูง 3 รายและอำเภอตาพระยา 1 ราย ทั้งนี้จากการสอบสวนโรคทราบว่ามีผู้ไปร่วมงานวันเกิดทั้งหมดประมาณ 20 ราย

ขณะที่อำเภออรัญประเทศ ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวันนี้เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงมาแล้วไปตรวจที่หน่วยตรวจเชิงรุกในพื้นที่ โดยที่ตลาดสดเทศบาลอรัญ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออีก 8 ราย เป็นแม่ค้าและร่วมบ้าน แล้วยังพบแม่บ้านของเทศบาลตำบลป่าไร่ ติดเชื้อมาสู่ครอบครัว 5 ราย ,ส่วนที่โรงอาหารภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หลังจากในช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานเก็บจานและคนล้างจาน ติดเชื้อไปแล้ว 11 ราย จึงได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนำไปกักและตรวจหาเชื้อเพิ่ม ทำให้พบคนในครอบครัวของผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารติดเชื้อใน 2 ครอบครัว รวม 5 รายแล้วยังพบผู้จำหน่ายอาหารและแผงขายลอตเตอรี่ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย และที่อำเภอคลองหาด พบการติดเชื้อจากนอกจังหวัดเข้ามาสู่ครอบครัว จากผู้ป่วยยืนยันคนหนึ่งเดินทางไปทำงานตัดแต่งกิ่งลำไยที่จังหวัดจันทบุรีคาดว่าจะสัมผัสเชื้อกลับมาแล้วนำมาสู่คนในบ้านและเพื่อนร่วมงาน รวม 2 ราย

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงผู้เสียชีวิตรายที่ 67 ของจังหวัดสระแก้ว ว่า เพศชาย อายุ 81 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ขณะป่วย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปัจจัยเสี่ยงโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ ประวัติเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากบุคคลในครอบครัว ต่อมามีอาการไข้ ไอ คัดจมูก จึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ ต่อมาได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ พบผลบวกจึง เข้ารับการรักษามาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเกิดการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ขนส่งเชือกฟางและถุงพลาสติกในพื้นที่ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ล่าสุดวันนี้ นายบรรจง บ้านแก้ว ,นางบังอร บัววิชัย รองนายก อบต.ตาหลังใน ได้รับการประสานงาน จากนายวรวิช วังคีรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ต.ตาหลังใน ขอให้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งทีมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ขององค์บริหารส่วนตำบลตาหลังใน ได้เข้าพื้นที่เพื่อควบคุมดูแลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนในบ้านใกล้เคียงเกิดความสบายใจด้วย ขณะเดียวกัน นายอนันต์ งอนชัยภูมิ นายก อบต.ตาหลังใน ได้ลงไปร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ที่หมู่ 7 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ด้วยตนเองด้วย หลังใช้สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้จัดให้มีการ walk in เพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในกลุ่ม 608 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.เป็นต้นมา มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน และบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงเดือน ต.ค.นี้

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"