X

สระแก้วตายอีก 2 สะสม 60 ราย อรัญประเทศเสี่ยงสูงป้องกันตนเองขั้นสูงสุด

สระแก้ว – ผู้ป่วยยืนยัน 150 ราย เสียชีวิต 2 ราย แนวโน้มการผู้ป่วยยืนยันสูงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม วันนี้ส่วนใหญ่ติดเชื้อในจังหวัด อรัญประเทศพบติดเชื้อจากสถานที่เสี่ยงมากขึ้น สาธารณสุขจังหวัดแนะให้ระวังตนเองขั้นสูงสุด ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ วันนี้พบครอบครัวพนักงานโรงงานติดเชื้อ 20 ราย คลัสเตอร์ใหม่พนักงานเบทาโกติดเชื้อ 5 รายที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ในขณะที่ผู้เสียชีวิต เป็นไทยและกัมพูชา สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะเดียวกัน ที่อำเภอวังสมบูรณ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก ให้ประชาชนกลุ่มเปาะบาง

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (17 ก.ย.64) มีผู้ป่วยยืนยันใหม่ 150 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 133 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 12 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหาย 66 ราย กำลังรักษา 1,572 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย นับเป็นรายที่ 59-60 ของจังหวัดสระแก้ว ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ในเรือนจำ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดที่อำเภออรัญประเทศ 70 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 28 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 14 ราย อำเภอวัฒนานคร 6 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 6 ราย อำเภอคลองหาด 5 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 3 ราย และอำเภอตาพระยา 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 11,449 ราย รักษาหายสะสม 10,334 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ว แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่องเป็นวันที่สามวันนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 133 รายใน 8 อำเภอ แยกเป็นกรณีการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 101 รายติดเชื้อจากสถานที่เสี่ยง 49 ราย โดยเฉพาะอำเภออรัญประเทศ พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 70 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงทั้งตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ตำบลหนองสังข์และอื่นๆ โดยมีผู้สัมผัสร่วมบ้านเพียง 10 ราย แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน อยากให้คิดเสมอว่าคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันได้หมดและอาจแพร่เชื้อมาสู่เราได้ เราจึงต้องป้องกันตนเองอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ไปรับเชื้อมาหรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากผู้ที่ไปทำงานโรงงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีและนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เป็นคนในครอบครัวของพนักงาน 20 ราย และพนักงาน 7 ราย ใน 2 บริษัทเดิม ได้แก่ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำนวน 16 ราย ที่อำเภอเมืองสระแก้ว 13 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ราย (สะสม 121 ราย) ,บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) 6 ราย ที่อำเภอเมืองสระแก้ว (สะสม 86 ราย) แล้วยังมีคลัสเตอร์ใหม่เป็นพนักงานติดเชื้อจาก บริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด กบินทร์บุรี จำนวน 5 ราย ที่อำเภอเขาฉกรรจ์

นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศมีคนในครอบครัวติดเชื้อจากพนักงานบริษัท ชิบุซึ จำกัด มาอีก 4 ราย สรุปพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชื่อมโยงกับการระบาดของโรคในเขตอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี จากคลัสเตอร์ใหญ่ใน 4 โรงงาน ผู้ติดเชื้อสะสม 259 ราย แยกเป็นพนักงานติดเชื้อจากโรงงาน 138 รายและนำเชื้อมาติดครอบครัวและชุมชน 121 ราย ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น

สำหรับคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อได้แก่ สหกรณ์ค้าไม้ ซอย 8 วังน้ำเย็น จำนวน 9 ราย ,ชุมชนบ้านไพลงาม อำเภอตาพระยา 1 ราย ,ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว 1 ราย ,ร้านกิจวิโรจน์รับซื้อของเก่า อ.เมืองสระแก้ว 2 ราย และขนส่งเชือกฟาง ถุงพลาสติก ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 3 ราย ในส่วนกรณีการติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีแล้วนำเชื้อมาสู่คนในครอบครัวที่ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว (3 ราย)และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร (3 ราย) ในขณะที่อำเภอคลองหาด มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งตั้งวงสังสรรค์ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน ทำให้ติดเชื้อในเพื่อนร่วมวง 2 ราย ร่วมบ้าน(พ่อ) 1 ราย และเพื่อนร่วมงานของคนในครอบครัว(พ่อ) 2 ราย รวม 5 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งสองว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 59 เพศหญิง อายุ 88 ปี สัญชาติกัมพูชา ที่อยู่ขณะป่วย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไม่มีโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยง มีอาชีพนำรองเท้าจากตลาดโรงเกลือมาขัดทำความสะอาด และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เพื่อนบ้าน) ผู้เสียชีวิตยังไม่เคยได้รับวัคซีน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 60 เพศหญิง อายุ 86 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ขณะป่วย ม. 2 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ระหว่างสอบสวนโรค ผู้เสียชีวิตยังไม่เคยได้รับวัคซีน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ส่วนที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดสระแก้ว ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปาะบาง ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ ในอำเภอวังสมบูรณ์ ณ รพ.วังสมบูรณ์ และที่บ้านผู้ป่วย โดยมี นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ จำนวน 154 คน เป็นกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ออกให้บริการฉีดที่บ้าน จำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน

ทั้งนี้ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจาก ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ โดยจังหวัดสระแก้ว ได้รับวัคซีนพระราชทาน จำนวน 5,000 โด๊ส สำหรับประชาชนกลุ่มเปาะบาง จำนวน 2,500 คน ซึ่งมีกำหนดแผนฉีดเข็ม 1 ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 8-29 กันยายน 2564

————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"