X

ตายรายที่ 8 กลับจากกัมพูชา ยอดติดเชื้อจากปอยเปตเพิ่มอีก 13 ราย คนไทยมุดข้ามชายแดนตั้งวงเหล้าที่บ้านแพร่เชื้อ

สระแก้ว – พบคนไทยข้ามแดนช่องธรรมชาติกลับบ้านแล้วตั้งวงเหล้ากับเพื่อนบ้านก่อนแพร่เชื้อ ชายไทย 73 ปี เสียชีวิตรายที่ 8 ของจังหวัด มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและหัวใจขาดเลือด ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จากปอยเปต กัมพูชา เพิ่มอีก 13 ราย ในจังหวัดเพิ่ม 4 ราย ส่วนคนไทยยังเดินทางกลับต่อเนื่องและมีผู้ต้องหาหนีหมายจับเข้ามาด้วย 1 ราย คุมตัวส่งศาลทันที

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วานนี้(17 มิ.ย.64) จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 4 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 1 ราย) มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุก รวมทั้งสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ที่อำเภอวังน้ำเย็น 3 ราย และอำเภอวัฒนานคร 1 ราย มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ(ปอยเปต) 13 ราย โดยเป็นชาวไทยที่ข้ามจากประเทศกัมพูชาผ่านด่านคลองลึกจำนวน 12 ราย และเป็นชาวกัมพูชาที่ข้ามช่องทางธรรมชาติ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย เป็นเพศชาย 7 ราย หญิง 10 ราย อายุระหว่าง 16-64 ปี

ทั้งนี้ ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,209 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 517 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 692 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 262 ราย รักษาหายแล้ว 939 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย ปอดอักเสบ 34 ราย อาการเล็กน้อย 10 ราย และไม่มีอาการ 215 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย (รายที่ 8 ของจังหวัดสระแก้ว) เป็นเพศชาย อายุ 73 ปี สัญชาติไทย มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและหัวใจขาดเลือด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันใหม่ 4 รายในวันนี้ ที่อำเภอวังน้ำเย็น 3 ราย รายแรกเป็นบุคลากรสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เพศหญิง อายุ 27 ปี ทำงานด่านหน้าเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจคัดกรองไข้คนไทยที่เดินทางข้ามแดนเข้ามากักตัวใน LQ ที่อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งตามแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าทุกคนจะต้องมีการตรวจโควิด-19 ทุก 5 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคผลตรวจพบเชื้อ ส่งผลให้บุคลากรที่ร่วมงานทั้งหมดต้องถูกกักตัว

ส่วนอีก 2 ราย เป็นชาย 43 ปีและหญิง 64 ปี ติดเชื้อจากวงเหล้าร่วมกับผู้ป่วยยืนยันที่ข้ามแดนช่องทางธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จากการสอบสวนโรคพบบุคคลดังกล่าว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1179)และเพื่อนที่ข้ามแดนมาด้วยกัน มีพฤติกรรมตั้งวงดื่มเหล้าแล้วมีเพื่อนบ้านมาร่วมกินอยู่เป็นประจำ ต่อมาเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองตาสูตร ทราบข่าวจึงมารับตัวไปกักที่ LQ และตรวจพบเชื้อในเวลาต่อมา สำหรับอำเภอวัฒนานคร ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1209 เป็นชาย 46 ปี เป็นผู้ป่วยจิตเวชเดินทางมาจากอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีประวัติชอบดื่มเหล้าและเสพยาเป็นประจำแล้วหายออกจากบ้านไป จนกระทั่งญาติตามตัวพบแล้วนำส่งมารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลทำให้ตรวจพบเชื้อโควิด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตรายที่ 8 ของจังหวัดสระแก้วว่า เป็นเพศชาย อายุ 73 ปี สัญชาติไทย อาชีพผู้จัดการโรงแรม ขณะป่วยอยู่ที่ประเทศกัมพูชา ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีโรคประจำตัว คือโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยถูกส่งต่อข้ามแดนมาจากประเทศกัมพูชาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ แรกรับมีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ เบื้องต้นตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen พบผลบวก

ต่อมา วันที่ 21 พฤษภาคม ได้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 วันที่ 23 พฤษภาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นร่วมกับมีภาวะไตวายจึงถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจและทำการเปิดถุงลมในปอดด้วยแรงดันสูงแล้วยังพบเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. คณะแพทย์ได้สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากปอดอักเสบ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อ COVID-19 ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือ เบาหวานและหัวใจขาดเลือด และมีประวัติเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19

ส่วนที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ ตม.จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา โดยคนไทยที่ทำงานฝั่งปอยเปตได้ลงทะเบียนแจ้งยอดไว้จำนวน 99 คน เดินทางกลับมา จำนวน 58 คน ,เดินทางกลับมาล่วงหน้า 13 คน ,ยกเลิกการเดินทางกลับ จำนวน 28 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ทำการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจกระเป๋าเดินทาง เพื่อหาสิ่งเสพติด และของผิดกฎหมายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำคนไทยไปกักตัวที่ อ.เมืองสระแก้ว 3 คน ,อ.อรัญประเทศ 18 คน, อ.วังน้ำเย็น 29 คน ,อ.เขาฉกรรจ์ 3 คน และในจำนวนนี้มี 1 คน ที่เป็นผู้ต้องหาหนีคดีฉ้อโกง มีหมายจับที่ จ.ระยอง คือ นายคมเพ็ชร เข็มทิศ ซึ่งเจ้าที่ได้ควบคุมตัวและนำส่ง ศาล จ.ระยองทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยที่ต้องกักตัวจะเข้ารับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัว พร้อมกับให้กรอกเอกสารยินยอมในการกักตัว จำนวน 14 วัน และในการกักตัว จะมีหมอมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 รอบ คือ ในวันที่ 2 , วันที่ 7 และวันที่ 14 ของการกักตัว ให้กับผู้ที่กักตัวทุกคน และเมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้ว ถ้าไม่พบเชื้อไวรัสฯ ทาง จ.สระแก้ว จะออกหนังสือรับรองยืนยันว่า ไม่มีเชื้อไวรัสฯ ให้กับผู้ถูกกักตัวและจะอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ต่อไป

————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"