X

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดเสี่ยง เข้าสระแก้ว ต้องกักตัว 14 วัน ล่าสุด ติดเชื้่อเพิ่มอีก 11 ราย รวม 69 ราย

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดเสี่ยง เข้าสระแก้ว ต้องกักตัว 14 วัน ล่าสุด สระแก้วพบยอดผู้ติดเชื้่อเพิ่มอีก 11 ราย รวมผู้ติดเชื้อระลอกสอง จำนวน 69 ราย เชื่อมโยงมาจากโบว์ลิ่งผับและคลับย่านทองหล่อ เริ่มขยายวงไปยังผับอีกแห่งในอำเภอเมือง รวมทั้งอำเภอวังน้ำเย็น รวมผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ทองหล่อแล้ว 64 ราย

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ภายหลังมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เมื่อ 8 เม.ย.64 และคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 981/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 31 สรุปเรื่องการเดินทางเข้า จ.สระแก้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระบุว่า ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี เมื่อเดินทางเข้าจังหวัดสระแก้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ให้รายงานตัวต่อ อสม.หรือผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทันทีที่เดินทางมาถึง

และ 2.จะต้องกักกันตนเองที่บ้าน (Home.Quarantine) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว (ไม่เกิน 14 วัน) ณ ที่พำนักของบุคคลนั้น เว้นแต่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตรับรอง หรือมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงว่า ไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง ,3.จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 พร้อมทั้งสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ทันที และ 4.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ที่รับรายงานตัวแจ้งสาธารณสุขอำเภอทันที

โดยทางจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือให้ สแกน QR CODE หรือลิ้งค์ http://www.sko.moph.go.th/covid19/index.php?r=person-sqc/create&self_regis=Y เพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อติดตาม เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ,แจ้ง อสม.หรือผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ถ้าเดินทางมาจาก 9 จังหวัดเสี่ยง และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งสังเกตตนเองด้วย

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยอีกว่า วันนี้ (10 เม.ย.) จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 11 ราย เป็นเพศชาย 7 ราย อายุระหว่าง 21-42 ปี และเพศหญิง 4 ราย อายุ 17-41 ปี ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกเมษายน 64 ราย สำหรับผู้ป่วยที่รายงานใหม่วันนี้ 11 ราย ทั้งหมดเชื่อมโยงมาจากโบว์ลิ่งผับ แพร่กระจายสู่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อบางคนได้ไปเที่ยวต่อที่ผับดีว่ะ อำเภอวังน้ำเย็น แล้วกระจายเชื้อเพิ่ม ในคลัสเตอร์โบว์ลิ่งผับยังเชื่อมโยงไปสู่ผับ Rev Up ในตัวเมืองสระแก้วอีกแห่งหนึ่ง ผู้ป่วย 11 รายวันนี้ มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว 7 คน อำเภอวัฒนานคร 2 คน อีก 2 รายจากจังหวัดสุรินทร์และสมุทรสาคร

ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาทั้งหมด 64 ราย อยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 32 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 9 ราย และโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร) จำนวน 22 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ จำนวน 48 ราย และมีอาการเล็กน้อย จำนวน 16 ราย จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 มีผู้มาคัดกรองสะสมทั้งหมด 4,287 ราย ส่งตรวจเชื้อ 2,427 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 1,417 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 956 ราย เฉพาะการคัดกรองเชิงรุกทั้งที่หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้วและโรงพยาบาลทุกแห่ง เมื่อวานนี้ (9 เมษายน 64) มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปตามสถานที่ เวลา ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเผยแพร่ออกมา ไปตรวจ จำนวน 523 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 176 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 89 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 265 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า วันนี้ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด–19 ฉบับที่ 31 ออกมา สาระสำคัญคือ ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าตรวจพื้นที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จำกัดเวลาการจัดกิจกรรมไม่เกินเวลา 24.00 น. ห้ามมีการเต้นรำ ร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้นั่งบริโภคภายในร้านไม่เกิน 24.00 น.

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ตามประกาศ ศบค. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ถ้าเดินทางมาถึงให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน อสม. ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และจะต้องกักกันตนเองที่บ้านตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 14 วัน เว้นแต่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตรับรอง หรือมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-9 ที่แสดงว่าไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) สลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ว ว่า จังหวัดสระแก้วได้รับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน จำนวน 10,000 โด๊ส สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดนทุกหน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุข ทหาร พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดโรงเกลือ และตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จำนวน 5,000 คน ๆ ละ 2 เข็ม ซึ่งได้จัดสรรให้กับอำเภอชายแดน 3 พื้นที่แรกได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอคลองหาด และ อำเภอตาพระยา เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปครบหมดแล้ว แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 1,611 ราย ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 28 ราย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดน 3,297 ราย รวม 4,997 ราย

—————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"