สั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค กักตัวคนเดินทางมาจาก 6 จังหวัดพื้นที่สีแดง เดินทางเข้ามาสระแก้ว กักตัว 14 วัน

สระแก้ว – ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังน้ำเย็น มีมติสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ อสม. กักตัวคนเดินทางมาจาก 6 จังหวัดพื้นที่สีแดง ที่เดินทางเข้ามาสระแก้วช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องกักตัว 14 วัน เตรียมยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดฯ เพิ่มอีก 16 คนวันนี้

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังน้ำเย็น ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังน้ำเย็น ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการรับมือผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ,มาตรการค้นหาผู้สัมผัสตาม Timeline ผู้ติดเชื้อสระแก้ว หลังมีผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ อ.เมือง เดินทางมาเที่ยวร้านดีว่าผับ และร้านวันดีหมูกระทะ จนมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ และมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในพื้นที่ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อฯลฯ ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากใน จ.สระแก้ว ถึง 42 คนและมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากโรคติดเชื้อโควิดดังกล่าวขณะนี้ได้กลายพันธ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ สายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งได้พัฒนาตัวเองให้ติดง่ายขึ้น รุนแรงมากขึ้น และผู้ติดเชื้อเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น และขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม และอีกจังหวัดหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดหนัก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ นายอารยันต์ ในฐานะประธาน ศปก.อำเภอวังน้ำเย็น ได้สั่งการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าว มิให้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งที่ประชุม ศปก.อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ได้มีมติให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค ซึ่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ และ อสม.ในหมู่บ้าน/ชุมชน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบว่า หากมีผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชน ที่มาจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และจังหวัดชลบุรี ให้นำแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฯลฯ ข้างต้น และพาไปรายงานตัว ณ รพ.สต.หรือสถานีอนามัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียด และต้องกักตัวแบบ Home Quarantine (Home Q) 14 วัน ก่อน จึงจะสามารถออกจากบ้านได้ ,2.สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลวังน้ำเย็น ให้ไปรายงาน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

และ 3.กรณีบุคคลตามข้อ 1,2 กักตัวไม่ครบ 14 วัน และจะกลับก่อน สามารถทำได้ โดยให้พาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ รพ.สต.หรือสถานีอนามัย กองสาธารณสุขฯ แล้วแต่กรณี ,4.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หรือสถานีอนามัย กองสาธารณสุขฯ จะได้จำหน่ายชื่อออก แต่ไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ โดยใบรับรองจะออกให้ได้เฉพาะผู้ที่กักตัวครบ 14 วันเท่านั้น ,5.สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนอกจาก 6 จังหวัดข้างต้น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-4 แต่การกักตัวจะกักแบบคุมไว้สังเกตอาการ ,6.ให้บันทึกรายการคนเข้า-ออก หมู่บ้าน ชุมชน ลงในแบบ Thai QM 2021 แล้วรายงานให้อำเภอทราบก่อน 15.00 น.ของทุกวัน เพื่อจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป ,7.ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านการ์ดอย่าตก ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ คือ การเว้นระยะห่าง สวมแมสก์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิอยู่เนืองๆ และเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ใดให้ลงชื่อเบอร์โทร หรือใช้บริการแอพไทยชนะทุกครั้ง (D-M-H-T-T) ทั้งนี้ เมื่อต้องเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดจะทำให้สามารถติดตามตัวมาเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที และ 8.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ให้งดการสาดน้ำ เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และการ์ดอย่าตก เช่นกัน

ขณะเดียวกัน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดเผยรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 14 ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย อายุ 22-33 ปี และเพศชาย 6 ราย อายุ 5-45 ปี ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 8 เมษายน 2564 จำนวน 42 ราย ถ้านับเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อจากกรณีสถานบันเทิงใน กทม. ของผู้ป่วยรายที่ 6 ที่นำมาแพร่ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 37 ราย สำหรับผู้ป่วยที่รายงานใหม่วันนี้ 14 ราย ทั้งหมดติดเชื้อมาจากโบว์ลิ่งผับและผู้ใกล้ชิด ทั้งเพื่อนและญาติ มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว 10 คน อำเภอวัฒนานคร 1 คน อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 คน กรุงเทพมหานคร 1 คน และจังหวัดยโสธร 1 คน ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 27 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 6 ราย และโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร จำนวน 4 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการและผู้ป่วยบางคนมีอาการเล็กน้อย จำนวน 10 ราย โดยวันนี้(9 เม.ย.) ทางจังหวัดสระแก้วเตรียมรายงานยืนยันตัวเลข ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 16 รายด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 มี ผู้มาคัดกรองทั้งหมด 2,860 ราย ส่งตรวจเชื้อ 1,664 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 1,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.2 กลุ่มเสี่ยงต่ำ 636 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.2 เฉพาะการคัดกรองเชิงรุกที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วเมื่อวานนี้ (7 เมษายน 64) มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปตามสถานที่ เวลา ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเผยแพร่ออกมาไปตรวจ จำนวน 554 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 191 คน (ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด) และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 363 คน

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดศูนย์ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดมทรัพยากรสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลทุกแห่ง แจ้งสถานที่เสี่ยงให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเองและครอบครัว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยขอให้สถานบริการ สถานบันเทิงทุกแห่งที่อยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ ได้ปิดให้บริการชั่วคราว 2-3 วัน ฉีดพ่นยา ทำความสะอาดพื้นและจุดสัมผัสต่างๆ และถ้าจะเปิดให้บริการขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้ออีก ขอให้ประชาชนติดตามสถานที่ วัน เวลาที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้ง 14 ราย ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อจะได้เฝ้าระวังตนเอง

สำหรับผู้ที่เดินทางไปในสถานที่และวันเวลาดังกล่าว หรือไม่แน่ใจว่าตนเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือไม่ ให้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว (โดยขอให้โทรสายด่วนของแต่ละโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า) ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร 081-982-4747 ,โรงพยาบาลคลองหาด โทร 086-836-3826 ,โรงพยาบาลตาพระยา โทร 096-915-1922 ,โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร 082-970-3122 ,โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร 084-362-9988 ,โรงพยาบาลอรัญประเทศ 066-114-2876 ,โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร 092-279-9878 ,โรงพยาบาลโคกสูง โทร 098-958-9463 และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โทร 080-633-5492 ในส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้วและได้ไปในสถานที่เสี่ยง ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.00น.

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เผยแพร่ผังการเชื่อมโยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว หรือ Cluster เชื่อมโยงสถานบันเทิงพื้นที่ กทม. ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน เวลา 18.00 น. โดยผู้ป่วยรายที่ 6 ของจังหวัดสระแก้ว (Index case) ได้กระจายเชื้อไปที่โบว์ลิ่งผับ อ.เมืองสระแก้ว ญาติ ผู้ใกล้ชิด เพื่อน ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 37 ราย รวมรายใหม่วันที่ 8 เม.ย.64 จำนวน 14 ราย ผู้ติดเชื้อจากกรณีนี้สะสมจำนวน 37 ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 22 ราย อัตราส่วนชาย:หญิง เท่ากับ 1:1.47 อายุต่ำสุดของผู้ติดเชื้อ 5 ปี สูงสุด 85 ปี สัญชาติไทย 36 ราย กัมพูชา 1 ราย มีอาการป่วย 10 ราย ไม่มีอาการ 27 ราย และมีปัจจัยเสี่ยง จาก 1.พื้นที่ กทม. เนื่องจาก Index case มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 64 ซึ่งภายหลังพบการระบาดของโรค COVID-19 เป็นกลุ่มก้อน และ 2.การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Index case เนื่องจากผู้ป่วยเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัด มีเพื่อนเป็นจำนวนมาก มีการเดินทางไปหลายสถานที่และไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ภายหลังจากกลับมาจากสถานบันเทิงใน กทม.

——————————

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"