อบจ.สระแก้ว เตรียมความพร้อม รพ.สนาม รับมือสถานการณ์ COVID-19 กรณีแพร่กระจายในวงกว้าง

สระแก้ว – อบจ.สระแก้ว เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รับมือสถานการณ์ COVID-19 กรณีแพร่กระจายในวงกว้าง อาจจะเปลี่ยน รพ. สนาม จากโรงยิมด้านหลัง อบจ. มาเป็นที่อาคารห้องสมุด ที่หนองนกเขา เนื่องจาก เป็นสถานที่มิดชิด มีห้องน้ำห้องส้วม สะดวกกว่าที่โรงยิมด้านหลัง อบจ. ล่าสุด ผู้ว่าฯแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 20 ราย รวมผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงสถานบันเทิงย่านทองหล่อ 23 ราย และรอการยืนยันอีก 14 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ทุกโรงพยาบาล 2 วันตรวจไปแล้วพันกว่าราย และเปิดโรงพยาบาลสนามวันแรก เพื่อรับผู้ป่วยไม่มีอาการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วไปแล้ว 4 ราย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย โตจีน เลขานุการนายก อบจ.สระแก้ว ร่วมหารือโดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมความพร้อม รพ.สนาม ของ อบจ.สระแก้ว สำหรับรับมือหากสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสระแก้วอยู่ในภาวะแพร่กระจายในวงกว้าง โดยทาง อบจ.เสนอว่าอาจจะเปลี่ยน รพ. สนามจากโรงยิมด้านหลัง อบจ.มาเป็นที่ อาคารห้องสมุด ที่บ้านหนองนกเขา ซึ่ง อบจ.เตรียมดัดแปลงพัฒนาเป็นศูนย์ฟอกไตในอนาคต เนื่องจากเป็นสถานที่มิดชิด มีห้องน้ำห้องส้วม สะดวกกว่าที่โรงยิมด้านหลัง อบจ.และในวันนี้เวลา 10.00 น. ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเข้าตรวจสอบความพร้อม ที่อาคารห้องสมุดดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับ รพ.สนามของ อบจ.สระแก้วที่โรงยิมด้านหลัง อบจ.นั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward)ไว้เรียบร้อยแล้ว ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว ระลอกที่สองของการระบาดรอบใหม่ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงได้เตรียมการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลสนาม อบจ.สระแก้ว ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 40 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 100 เตียง ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมให้การสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้น 20 ราย ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสม จากการระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดสระแก้ว (ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 7 เมษายน 2564) จำนวน 28 ราย กำลังรักษาอยู่โรงพยาบาล 23 ราย และรักษาหายแล้ว 5 ราย จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้เป็นการติดเชื้อเชื่อมโยงจากผู้ป่วยรายที่ 6 ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงคริสตัลคลับ ทองหล่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา แล้วแพร่กระจายสู่ครอบครัวของตนเอง ก่อนไปเที่ยวโบว์ลิ่งผับ บริเวณ บขส.สระแก้ว ทำให้แพร่กระจายไปยังนักเที่ยว 19 ราย รวมทั้งผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาที่บ้าน ก่อนขยายสู่สังคมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและสู่อำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์

ทั้งนี้ จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5-6 เมษายน 2564 มีผู้มาคัดกรองทั้งหมด 1,171 ราย ส่งตรวจเชื้อ 679 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.5 และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กำลังระดมทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อสกัดโรคไม่ให้แพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน เพราะจะส่งผลกระทบต่อคนและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่กำลังจะฟื้น ซึ่งจากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยทั้งหมด ทำให้ได้ไทม์ไลน์วัน เวลา การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ 42 แห่ง โดยทางสาธารณสุขจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่เสี่ยงออกมาเป็นระยะๆ จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ ให้ไปตรวจหาโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ขอให้โทรสายด่วนของแต่ละโรงพยาบาลก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น

สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงและไปตามสถานที่ดังกล่าว ให้ไปตรวจโควิด-19 ได้ที่หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ก็ให้การสนับสนุนทั้งร่วมทำความสะอาด ฉีดพ่นยา ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และสื่อสารความเสี่ยงให้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ระบุด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 23 ราย ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 16 ราย ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยหากผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ได้ส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร แล้วจำนวน 4 ราย สำหรับผู้ป่วยอีก 3 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อำเภออรัญประเทศ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นเกินกำลังของโรงพยาบาลสนามแห่งแรก ก็จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คือที่บริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ผลจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 จำนวน 880 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ จำนวน 444 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 278 ราย เสี่ยงต่ำ 166 ราย พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 14 ราย กำลังรอผลยืนยันวันนี้(8 เม.ย.) และส่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เพื่อแถลงข่าวภาพรวมในระดับประเทศก่อน หลังจากนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะจัดทำรายละเอียดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวต่อไป

——————————

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"