Smart Hero ต้านยาเสพติดตามแนวชายยแดนไทย-กัมพูชา

สระแก้ว – กอ.รมน.ร่วมกับชุมชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรม Smart Hero ต่อต้านยาเสพติดตามแนวชายยแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบุญ เชื้อกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข พร้อมด้วยยคณะผู้นำหมู่บ้าน ม.7 ต.คลองน้ำใส อสม.ร่วมกับชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 1104 ร่วมฝึกอบรม Smart Hero เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยนายสมบุญ เชื้อกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข กล่าวว่า ได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเยาวชนรับการฝึกอบรมฯ จำนวน 15 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการให้ความรู้เรื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มทักษะการเรียนรู้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลยาเสพติด, รู้จักคุณค่า ในตนเอง, มีเป้าหมายในการดำรงชีวิต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศน์ และเป็นการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องถิ่นให้มีความสะอาด สวยงาม สมบูรณ์

 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ประจำชุดได้ทำการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO และทำพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนเข้าร่วมอบรมโครงการ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่บ้าน ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติด, โทษพิษภัยยาเสพติด, แนะนำโครงการทางสายใหม่ จัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วย

—————————
ภาพโดย/สมบุญ เชื้อกลิ่น

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"